Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: "Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie".

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tego uprawnienia, prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@odosc.pl.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z zamieszczonym opisem, prosimy o opuszczenie strony.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: "RODO" informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych oraz aplikacji należących do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie,w tym także plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest FeniksMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884), przy ul. Puławskiej 424, reprezentowana przez Zarząd. Mogą się Państwo skontaktować się z nami pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany powyżej adres siedziby bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@feniksmedica.pl.

Podstawa prawna pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony http://www.feniksmedica.pl/ mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (przesłanek legalności) i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, zaś w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie FeniksMedica Sp. z o.o. Przykładowymi zleceniobiorcami mogą być firmy prowadzące audyty zgodności, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. - zawsze w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, localstorage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzają Państwo strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i przez podmioty, z którymi mamy zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Jeśli udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@odosc.pl bądź za pomocą nr tel.: 502 431 288.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie

Zapoznam się późnej
Polityka Prywatności

REJESTRACJA
22 358-59-60

Zasady przyjęcia

Pacjenci w ramach NFZ

Wszyscy pacjenci pragnący korzystać z usług naszej przychodni na w oparciu o kontrakt z NFZ powinni posiadać ważny dowód ubezpieczenia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pacjenci w ramach NFZ nie posiadający jeszcze skierowania na zabiegi.

Pacjenci, którzy chcą leczyć się bezpłatnie powinni posiadać aktualne skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej od lekarza posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie może wystawić lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista.Z takim skierowaniem należy zgłosić się do przychodni w ciągu miesiąca.

Na wizytę lekarską prosimy o zabranie ze sobą wyników przeprowadzonych dotychczas badań dodatkowych (np.: RTG, USG, MRI, badania laboratoryjne), które mają związek ze schorzeniem. W naszych gabinetach są komputery i lekarze mają możliwość obejrzenia zarówno zdjęć tradycyjnych jak i coraz popularniejszych płyt CD. Po wizycie u naszego lekarza specjalisty można rozpocząć korzystanie ze zleconych zabiegów.

Przypominamy o zakazie jednoczesnego korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w tym samym okresie w dwóch różnych placówkach.

Pacjenci posiadający już skierowania na konkretne zabiegi.

Honorujemy wszystkie prawidłowo wystawione skierowania z innych placówek posiadających umowę z NFZ.

Każde skierowanie musi zawierać:

  • dane pacjenta z PESELEM
  • rozpoznanie choroby
  • czytelną pieczątkę przychodni z REGONEM
  • czytelną pieczątkę lekarza zawierającą jego numer prawa wykonywania zawodu.

Pacjenci realizujący w naszej przychodni skierowania wystawiane przez inne placówki po zakończonym cyklu zabiegów powinni skonsultować się ze swoim lekarzem kierującym w celu oceny skuteczności zleconej terapii.

Przypominamy o zakazie jednoczesnego korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w tym samym okresie czasu w dwóch różnych placówkach.

Odpłatnie

Pracownik recepcji ustala dogodny termin wizyty lekarskiej, a następnie w oparciu o skierowanie wystawione przez lekarza NZOZ Feniksmedica pacjent może rozpocząć korzystanie ze zleconych zabiegów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Na wizytę lekarską prosimy o zabranie ze sobą wyników przeprowadzanych dotychczas badań dodatkowych (np.: RTG, USG, MRI, badania laboratoryjne), które mają związek ze schorzeniem. W naszych gabinetach są komputery i lekarze mają możliwość obejrzenia zarówno zdjęć tradycyjnych jak i coraz popularniejszych płyt CD.

Zabiegi zlecone przez lekarza FENIKSMEDICA w czasie wizyty komercyjnej mogą być realizowane wyłącznie odpłatnie.

Odpłatnie realizujemy również skierowania na zabiegi wystawiane w innych przychodniach medycznych nie posiadających kontraktu z NFZ.

Warunkiem koniecznym, aby pacjent mógł rozpocząć leczenie jest dokonanie płatności za wizytę lub zabiegi. W naszej przychodni istnieje możliwość płatności gotówką jak i za pomocą kart płatniczych.