REJESTRACJA
22 358-59-60

Fizjoterapeuci

Elżbieta Andrzejewska-Góreczna
Elżbieta Andrzejewska-Góreczna

Koordynator ds. rehabilitacji.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kursy

 • Terapia Manualna, badanie manualne i leczenie zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej - Terapii Manualnej koncepcji Lewita (Techniki Tkanek Miękkich, Badanie i Leczenie Mięśni w tym m.in. Poizometryczna Relaksacja Mięśniowa (PIR), Mobilizacje stawów kręgosłupa i stawów obwodowych, leczenie odruchowe na bazie reakcji łańcuchowych, analiza lekarsko-rehabilitacyjna przypadków klinicznych) - Kurs trwający 240 godzin dydaktycznych zakończony egzaminem z pozytywnym wynikiem.
 • Kurs I stopnia masażu klasycznego - profil rozszerzony
 • Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja
 • Trigger Points, Pain and Muscle Tone (Punkty spustowe, ból i napięcia mięśniowe)
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł A - upper quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł B - lower quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł C -revision of upper and lower quadrants including the whole vertebral column
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Energizacji Mięśni cz.1
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Energizacji Mięśni cz.2
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Aktywnego Rozluźniania
 • Kurs OSTRY DYSK I - część lędźwiowa i piersiowa kręgosłupa.
 • Kurs OSTRY DYSK II - część szyjna kręgosłupa.

Hobby

 • Sport – piłka ręczna, siatkówka, fotografia, rozwijanie własnych umiejętności
Małgorzata Buda
Małgorzata Buda

Koordynator ds. rehabilitacji.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Obecnie - studentka studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Kurs PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - poziom podstawowy
 • Podstaw Neuromobilizacji Nerwów Obwodowych wg Butlera
 • Diagnostyka i terapia osteopatyczna przepony
 • Leczenie uszkodzeń łąkotek stawu kolanowego - chirurgia i fizjoterapia
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping
 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna AEX1 - Badanie i leczenie kończyny dolnej.Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia manualna AEX2 - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna AWS1 - Badanie i leczenie dla odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa oraz miednicy. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Prowadzący Christian Gloeck (Niemcy)
 • Terapia manualna AWS2 - Badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Prowadzący Andreas Gattermeier (Austria)
 • Kurs OSTRY DYSK I - część lędźwiowa kręgosłupa.
 • Kurs OSTRY DYSK II - część szyjna kręgosłupa.
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną.

Hobby

 • Sport – JUDO:
  • zawodniczka klubu AZS AWF Warszawa
  • medalistka Mistrzostw Polski Młodzieży, reprezentantka Kadry Polski
  • instruktorka sportu-specjalność judo
 • Ocena funkcjonalna testem FMS w sporcie i w fizjoterapii
 • Badania naukowe - udział w Konferencji Studenckich Kół Naukowych WUM Warszawa 2012

Języki

 • J. angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
 • J. niemiecki - dobra znajomość w mowie i w piśmie (Zertifikat Deutsch)
Katarzyna Bukowska
Katarzyna Bukowska

Fizjoterapeutka

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia magisterskie, kierunek: Fizjoterapia.
 • Uczestniczka licznych konferencji naukowych oraz sympozjów. Autorka publikacji z zakresu rehabilitacji w recenzowanych pismach medycznych min. „Fizjoterapia Polska”, „Medycyna Sportowa”

Kursy

 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł A - upper quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł B - lower quadrant
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie stawów kończyny górnej, techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie stawów kończyny dolnej, techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego - Moduł I
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego - Moduł II
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping – poziom podstawowy.
 • Rehabilitacja osób po udarze mózgu metodą Bobath
 • Wady postawy i terapia z dziećmi z zastosowaniem przyborów Thera-Band
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band
 • Pilates Mat I i Mat II - Open Mind Pilates School - uzyskanie tytułu instruktora Pilates
 • Warsztaty Open Mind Pilates School - Pelvic Power oraz Zdrowy Kręgosłup
 • Masaż klasyczny
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.

Dodatkowa działalność naukowa i organizatorska

 • Koordynator Warsztatów Fizjoterapeutycznych z Refleksoterapii Stopy - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie 2007
 • Koordynator Warsztatów Fizjoterapeutycznych z Relaksacji - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie 2008
 • Koordynator Sesji Fizjoterapeutycznej - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie 2009
 • Prezentacja „Ocena skuteczności rehabilitacji kognitywnej u pacjentów z deficytami poznawczymi po uszkodzeniu mózgu – doniesienie wstępne” (II miejsce) podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie 2009
 • Prezentacja pracy plakatowej „Wykorzystanie programów komputerowych w rehabilitacji kognitywnej i usprawnianiu mowy u pacjentów po uszkodzeniach mózgu” (III miejsce) podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie 2009
 • Przedstawiciel kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas Festiwalu Nauki w Krakowie
 • Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas IX Targów Edukacyjnych w Krakowie

Języki

 • J.angielski - poziom bardzo dobry w mowie i w piśmie
 • J.hiszpański - poziom bardzo dobry w mowie i w piśmie

Hobby

 • Sport, żeglarstwo (patent żeglarski), kultura i język krajów hiszpańskojęzycznych
Paweł Filipowicz
Paweł Filipowicz

Fizjoterapeuta

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydział Lekarski, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia
 • Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • „Rehabilitacja w wybranych patologiach obręczy barkowej” - praktyczny kurs dla fizjoterapeutów z elementami pokazów anatomicznych.
 • Staw kolanowy - kurs z elementami ćwiczeń na preparatach nieutrwalonych
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich - dr Ciechomski - moduł: techniki energizacji mięśni (MET) cz.1
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich - dr Ciechomski - moduł: techniki energizacji mięśni (MET) cz.2
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich - dr Ciechomski - moduł: mięśniowo - powięziowe rozluźnianie
 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie stawów kończyny dolnej, Kurs Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT)- Koncepcja Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie stawów kończyny górnej, Kurs Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT)- Koncepcja Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa, Kurs Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT)- Koncepcja Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna OWS - Badanie i leczenie odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa i żeber, Kurs Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT)- Koncepcja Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna AEX1 - Badanie i leczenie mięśni (rozciąganie) oraz techniki zawansowane stawów kończyny dolnej, Kurs Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT)- Koncepcja Kaltenborna i Evjentha
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiotaping – część podstawowa KT1
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiotaping – część zaawansowana KT2
 • Język migany z rozszerzonym modułem znaków medycznych

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • VI Sympozjum naukowe pt. Kolano dziecięce - Łąkotki
 • Konferencja „Po drugiej stronie medalu - medycyna w sporcie”
 • Rekonstrukcja i rehabilitacja ACL
 • Aktywny kręgosłup - I Sympozjum fizjoterapeutyczne - wykładowca
 • Sympozjum IX Wiosna z fizjoterapią 2014: Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
 • Sympozjum VII Wiosna z fizjoterapią 2013: Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
 • Wykład i ćwiczenia z wykorzystania USG w diagnostyce i zabiegach fizjoterapeutycznych - organizowane przez Podkowiańską Wyższą Szkołę Medyczną - Wydział Fizjoterapii i Osteopatii
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pod tytułem ”Anatomiczne i chirurgiczne podstawy leczenia patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego u dorosłych i dzieci” organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Języki

 • J. angielski - poziom komunikatywny ( w tym słownictwo medyczne)
 • J. niemiecki - poziom podstawowy

Hobby

 • Sport, psychologia, podróże, fotografia, film
Aneta Doroszkiewicz
Aneta Doroszkiewicz

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kursy

 • Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego - Część A - kręgosłup lędźwiowy
 • Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego - Część B - kręgosłup szyjny i piersiowy
 • Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego - Część C
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • "Ostry dysk" - warsztaty

Języki

 • J.angielski - poziom dobry w mowie i w piśmie
 • J.rosyjski - poziom komunikatywny

Hobby

 • Sport (snowboarding, wspinaczka, pływanie, kitesurfing), podróże i poznawanie nowych kultur, literatura.
Hanna Sobura
Hanna Sobura

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydział Lekarski, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia
 • Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping – poziom podstawowy
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie stawów kończyny dolnej, techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie stawów kończyny górnej, techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa, techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OWS - Badanie i leczenie odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa i żeber, techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • VII Wiosna z Fizjoterapią, Sympozjum pt.„Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji”
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Anatomiczne i chirurgiczne podstawy leczenia patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego u dorosłych i dzieci"
 • Międzynarodowy kongres naukowy „Pomóżmy Lepiej Żyć”

Języki

 • J. angielski - poziom dobry w mowie i w piśmie (First Certificate in English)

Hobby

 • Literatura, fizjoterapia, medycyna, muzyka i film.
Kamila Gierasimiuk
Kamila Gierasimiuk

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Kurs masażu klasycznego
 • Staw ramienny i bark - patologie, diagnostyka, zasady leczenia
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping

Hobby

 • Podróże, dobra książka "z dreszczykiem" (thriller medyczny), muzyka i film.

Języki

 • J. angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
Katarzyna Grzegorek
Katarzyna Grzegorek

Fizjoterapeutka

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, w zakresie Spa & Wellness.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Ocena Neurorozwojowa Niemowląt - wczesna interwencja
 • Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Plastrowanie Dynamiczne - Kinesiology Taping
 • PNF1 & PNF2 - M.Knott Concept (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)
 • Masaż klasyczny
 • Masaż dla zaawansowanych
 • Masaż gorącymi kamieniami
 • Masaż bańką chińską
 • Szkolenie z pierwszej pomocy

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • Sympozjum VII Wiosna z fizjoterapią 2013: Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
 • Warsztat „Elementy Koncepcji Fascial Distortion Model (FDM)”
 • II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Forum Praktyków - Skoliozy
 • Międzynarodowa Konferencja Światowego Dnia Fizjoterapii

Hobby

 • Podróże, turystyka górska, film.
 • Bieganie - opieka fizjoterapeutyczna nad biegaczami w czasie 7 Półmaratonu Warszawskiego.
Natalia Głogowska
Natalia Głogowska

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie, studia licencjacie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł A - upper quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł B - lower quadrant
 • Taping Rehabilitacyjny w Rehabilitacji i Sporcie
 • Kurs pierwszej pomocy

Hobby

 • podróże, kulinaria, taniec

Języki

 • J. angielski – dobra znajomość w mowie i piśmie
Edyta Opoń-Kozak
Edyta Opoń-Kozak

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Medycznym, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Medycznym, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł A - upper quadrant
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping
 • Punkty spustowe, ból i napięcie mięśni (Trigger Points, Pain and Muscle Tone)
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)- moduł podstawowy
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich wg konceptu dr Jarosława Ciechomskiego
 • Kurs akupresury
 • Kurs Thera Band (podstawowy i rozwijający z zakresu sensomotoryki)
 • Techniki energizacji mięśni
 • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Masaż gorącymi kamieniami
 • Masaż bańką chińską

Języki

 • J. angielski - poziom komunikatywny

Hobby

 • Psychologia, kosmetyka, podróże, książki
Izabela Przybyło
Izabela Przybyło

Fizjoterapeutka

Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia
 • Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Kolegium Karkonowskie w Jeleniej Górze, studia na kierunku: fizjoterapia

Szkolenia

 • Plastrowanie dynamiczne - Kinezio Taping
 • Terapia manualna - szkolenie podstawowe
 • Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (BLS, zgodnie z wytycznymi Resuscytacji Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacyjnej)

Kursy

 • Kurs masażu bambusem
 • Kurs masażu świecą
 • Kurs masażu czekoladą
 • Kurs masażu muszlami filipińskimi

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • Sympozjum „Biomechaniczne i kliniczne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego”.
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - warsztaty

Języki

 • J.niemiecki - poziom dobry w mowie i w piśmie
 • J. angielski - poziom podstawowy

Hobby

 • Podróże motocyklowe, muzyka, literatura, zamiłowania plastyczne oraz cukiernicze.
Natalia Piechota

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Puławskiej, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Kurs PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - poziom podstawowy
 • Kinezjotaping w medycynie i sporcie KT1+KT2

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • Piłki, taśmy, bosu - kompleksowy trening

Hobby

 • Snowboard, podróże po Polsce

Języki

 • J. angielski - poziom średniozaawansowany
Michał Przeciszewski
Michał Przeciszewski

Fizjoterapeuta

Absolwent AWF w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia, specjalizacja: ortopedia i terapia manualna.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia, specjalizacja: ortopedia i terapia manualna.
 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Staw kolanowy - najskuteczniejsze interwencje fizjoterapeutyczne.
 • Kinezjotaping - kurs podstawowy
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • Terapia Powięziowa FDM (Fascial Distortion Model) - Moduł I, leczenie stawu skokowego, kolanowego i barkowego
 • Masaż klasyczny - kurs o profilu rozszerzonym obejmujący: masaż leczniczy, masaż sportowy oraz masaż bańką chińską
 • Thera Band - szkolenie podstawowe z zakresu sensomotoryki i równowagi
 • Thera Band - szkolenie rozwijające z zakresu sensomotoryki i równowagi
 • Kurs instruktora Pływania
 • Kurs instruktora Nordic Walking

Dodatkowa działalność fizjoterapeutyczna

 • Trener i fizjoterapeuta Sekcji Pływackiej dla osób po amputacji kończyny dolnej w Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.
 • Współtwórca szkoleń z tematyki Zdrowego Stylu Życia w Fundacji Wellness.
 • Stała współpraca w zakresie rehabilitacji z fundacjami takimi jak: Fundacja „Poza Horyzonty”, Fundacja Jestem, Fundacja Promocji Zdrowia Wellness, Stowarzyszenie Par-Ter.

Hobby

 • Pływanie, motoryzacja, trekking górski, podróże.
Marianna Olędzka

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Obecnie - studentka studiów doktoranckich w Zakładzie Rehabilitacji Klinicznej, Klinika i Zakład Ortopedii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim
 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydział Lekarski, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydział Lekarski, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów - Theraband Academy
 • Kończyna dolna - diagnostyka i elementy terapii
 • Instruktor Odnowy Biologicznej

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • Intensywna fizjoterapia po uszkodzeniu mózgu u dorosłych chorych,
 • Podstawy FDM
 • Problemy obręczy barkowej badanie i propozycje terapii z użyciem koncepcji PNF,
 • Badanie różnicowe kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego z punktu widzenia terapii manualnej przy zaburzeniach chodu pacjenta,
 • Trening funkcjonalny
 • Zastosowania elementów metody PNF w terapii z pacjentami ortopedycznymi
 • Analiza chodu
 • VII Warszawskie Seminarium Neurourologii
 • Sympozjum VI Wiosna z fizjoterapią 2011: Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
 • Sympozjum VII Wiosna z fizjoterapią 2012: Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
 • Sympozjum IX Wiosna z fizjoterapią 2014: Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
 • Sympozjum X Wiosna z fizjoterapią 2015: Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
 • Międzynarodowy Kongres ortopedyczno-fizjoterapeutyczny Joint Preservation
 • Konferencja "Pediatria jakiej nie znacie"
 • Terapia ręki - warsztaty

Dodatkowa działalnośc fizjoterapeutyczna i organizatorska

 • Wolontariusz na warszawskim Maratonie Fitness.
 • Wolontariusz w Liga Przedszkolaka, Centrum Dydaktyczno-Sportowe w Łomiankach.
 • Czynny uczestnik Studenckich Kół Naukowych: "Fizjoterapia" oraz " Pediatria" na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Instruktor zajęć ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Języki

 • J. angielski - poziom komunikatywny

Hobby

 • Jazda konna, podróże, taniec, bieganie.
Joanna Kuzko
Joanna Kuzko

Fizjoterapeutka

Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie, wydział Fizjoterapii, studia magisterskie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, wydział Fizjoterapii, studia magisterskie.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, wydział Fizjoterapii, studia licencjackie.
 • Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego im.prof. Stanisława Liebharta w Lublinie, wydział Fizjoterapii.

Kursy

 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich wg konceptu dr Jarosława Ciechomskiego - Techniki Energizacji Mięśni - moduł 1
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich wg konceptu dr Jarosława Ciechomskiego - Techniki Energizacji Mięśni - moduł 2
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł A - upper quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł B - lower quadrant
 • Terapia Manualna według standardów IFOMPT, kurs zakończony egzaminem
 • Stabilizacja Centralna - Część I: Stabilność - niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących (kontrola motoryczna)
 • Stabilizacja Centralna - Część II: Kurs stabilizacji stawów kończyn. Koncepcja stabilizacji stawów kończyn, na bazie zrozumienia funkcji lokalnych i globalnych systemów stabilizujących oraz sensomotoryki
 • Skoliozy - Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • Analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne z anatomii i biomechaniki kręgosłupa, obręczy biodrowej i barkowej - moduł 1, 2 oraz 3

Hobby

 • Muzyka, sport, literatura
 • Kurs na wychowawcę placówek wypoczynkowych

Języki

 • J. angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
Dominika Majorek
Dominika Majorek

Fizjoterapeutka

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Masażu klasycznego I stopnia
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping
 • Kurs masażu SPA - relaksacyjnego, pałeczkami bambusowymi, bańką chińską, czekoladą, kamieniami bazaltowymi

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • III Ogólnopolska Konferencja Kinesiotapingu XII.2015

Hobby

 • Bieganie - opieka fizjoterapeutyczna nad biegaczami w czasie 32 Maratonu Warszawskiego.

Języki

 • J. angielski - komunikatywna znajomość w mowie i w piśmie
Natalia Sławek

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia stacjonarne magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia stacjonarne magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia stacjonarne licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Terapia manualna w leczeniu dysfunkcji i dolegliwości bólowych kończyn.
 • Terapia manualna w leczeniu dysfunkcji lędźwiowej kręgosłupa oraz stawów krzyżowo- biodrowych.
 • Badanie, diagnostyka i leczenie dysfunkcji szyjnego oraz piersiowego odcinka kręgosłupa.
 • Staw ramienny i bark - patologie diagnostyka i zasady leczenia.
 • Kurs metody Maitland - od maja 2016

Warsztaty

 • Warsztaty dotyczące laseroterapii wysokoenergetycznej.
 • Warsztaty „Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych”.
 • Warsztaty „James Earls’ & Thomas Meyers’ Open Anatomy Trains Workshop: SI joint”

Dodatkowa działalnośc fizjoterapeutyczna i organizatorska

 • Koordynator Międzynarodowego Turnieju Rugby na Wózkach „Metro Cup 2015”
 • Koordynator Międzynarodowego Turnieju Rugby na Wózkach „Metro Cup 2013”
 • Od 01.2014r. wolontariuszka warszawskiej drużyny rugby na wózkach „FOUR KINGS”
 • Koordynator podczas Turnieju Rugby na Wózkach „Mazovia Cup 2013”
 • Działalność wolontariacka w AZS Warszawa
 • Przewodnicząca sekcji Terapii Manualnej i Masażu Studenckiego Koła Fizjoterapii (2011- 2015)
 • Czynny uczestnik w Cyklicznym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Wiosna z Fizjoterapią” (2012), praca pt. „Wpływ wybranych metod kinezyterapii na napięcie mięśni żwaczy. Badanie pilotażowe”
 • Laureatka Cyklicznego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Wiosna z Fizjoterapią” (2013) za pracę „Wpływ terapii uciskowej punktów spustowych mięśnia skrzydłowego bocznego na napięcie mięśni żwaczy”

Języki

 • J.angielski - poziom średniozaawansowany w mowie i w piśmie
 • J.hiszpański - poziom podstawowy w mowie i w piśmie

Hobby

 • Sporty zespołowe (siatkówka, piłka ręczna), żeglarstwo, motoryzacja, zwierzęta, podróże