Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: "Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie".

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tego uprawnienia, prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@feniksmedica.pl.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z zamieszczonym opisem, prosimy o opuszczenie strony.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: "RODO" informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, w tym także plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest FeniksMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884), przy ul. Puławskiej 424, reprezentowana przez Zarząd. Mogą się Państwo skontaktować się z nami pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany powyżej adres siedziby bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@feniksmedica.pl.

Podstawa prawna pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony http://www.feniksmedica.pl/ mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (przesłanek legalności) i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, zaś w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie FeniksMedica Sp. z o.o. Przykładowymi zleceniobiorcami mogą być firmy prowadzące audyty zgodności, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. - zawsze w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, localstorage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzają Państwo strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i przez podmioty, z którymi mamy zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Jeśli udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@feniksmedica.pl.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie

Zapoznam się późnej
Polityka Prywatności

REJESTRACJA
22 358-59-60

Fizjoterapeuci

Izabela Przybyło
Izabela Przybyło

Koordynator ds. rehabilitacji

Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia
 • Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Kolegium Karkonowskie w Jeleniej Górze, studia na kierunku: fizjoterapia

Szkolenia

 • Plastrowanie dynamiczne - Kinezio Taping
 • Terapia manualna - szkolenie podstawowe
 • Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (BLS, zgodnie z wytycznymi Resuscytacji Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacyjnej)

Kursy

 • Kręgosłup - osteopatyczna diagnostyka i leczenie - moduły I, II, III i IV
 • Kurs masażu bambusem
 • Kurs masażu świecą
 • Kurs masażu czekoladą
 • Kurs masażu muszlami filipińskimi
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Zintegrowane metody fizjoterapii
 • Terapia manualna koncepcji Maitland - poziom 1

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • Sympozjum „Biomechaniczne i kliniczne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego”.
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - warsztaty

Języki

 • J.niemiecki - poziom dobry w mowie i w piśmie
 • J. angielski - poziom podstawowy

Hobby

 • Podróże motocyklowe, muzyka, literatura, zamiłowania plastyczne oraz cukiernicze.
Kacper Zarosa

Koordynator ds. rehabilitacji

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Za cel obrał ciągły rozwój oraz poszerzenie kompetencji w zakresie fizjoterapii sportowej i ortopedycznej.

Specjalizuje się w rehabilitacji dorosłych oraz rehabilitacji pourazowej, a w szczególności:

 • dolegliwościach bólowych kręgosłupa
 • rehabilitacji pourazowej stawu kolanowego
 • rehabilitacji pourazowej stawu skokowego

Wykształcenie

 • Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia licencjackie, kierunek fizjoterapia.

Kursy

 • Nowoczesna rehabilitacja ortopedyczna: Kręgosłup (FIZJOLOGIKA Piotr Piaskowski 2022)

Szkolenia

 • Staw skokowy – badanie, terapia, aktywność
 • Zrozumieć bark: od teorii do skutecznej pracy terapeutycznej
 • III Konferencja PSOTM - warsztaty z manipulacji HVLA odc Th, manipulacji translatorycznych odc L, Trening stabilizacji w procesie rehabilitacji (Toruń 2022)

Hobby

 • Na co dzień miłośnik sportu i aktywnego spędzania czasu
Renata Szadkowska

Fizjoterapeutka, certyfikowany terapeuta SI

Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna - diagnoza i terapia dziecka w Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Kursy

 • Fizjoterapia w chorobach ośrodkowego układu nerwowego
 • Hybrid Manual Model (HMM) - diagnoza i postępowanie terapeutyczne
 • Kurs specjalistyczny z zakresu fizjoterapii w wodzie w/g metody Hallwick
 • Fizjoterapia w wadach postawy ciała i deformacjach kręgosłupa
 • Trening umiejętności społecznych z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej
Mikołaj Trenkner

Fizjoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocałwiu, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • FDM intensywny
 • FDM neuro

Hobby

 • Sport, fizjoterapia sportowa, muzyka, kino polskie, pop-kultura PRLu, kuchnia włoska
Michał Rymarowicz

Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia licencjackie, kierunek fizjoterapia.

Kursy

 • Kurs PNF ( Proprioceptywna Nerwowo- Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo- Mięśniowe) – poziom podstawowy.
 • Kurs funkcjonalnej mobilizacji FM2.
 • Kurs funkcjonalnej mobilizacji FM1A.
 • Kurs funkcjonalnej mobilizacji FM1B.

Szkolenia

 • Szkolenie z zakresu rehabilitacji dzieci metodą DPK z wykorzystaniem kombinezonu "Gravistat" w Kijowskim Centrum Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • Szkolenie z zakresu wykonywania przezskórnego EMG.
 • Szkolenie z zakresu Trójwymiarowej Analizy Ruchu system VICON.
 • Instruktor Aktywnej Rehabilitacji nauka doskonalenia technik jazdy na wózkach inwalidzkich.

Hobby

 • Turystyka górska oraz rowerowa, wspinaczka, sporty wodne, taniec, gra na gitarze, literatura fantastyczna.

Języki

 • j. angielski - poziom dobry w mowie i piśmie.
Kamila Gierasimiuk
Kamila Gierasimiuk

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Kurs masażu klasycznego
 • Staw ramienny i bark - patologie, diagnostyka, zasady leczenia
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping

Hobby

 • Podróże, dobra książka "z dreszczykiem" (thriller medyczny), muzyka i film.

Języki

 • J. angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
Magdalena Kwiatkowska

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego im. S.Libharta w Lublinie, uzyskanie tytułu technika masażysty.

Kursy

 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich: mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • Kinesiology Taping poziom podstawowy i zaawansowany
 • Kurs masażu tajskiego
 • Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną
 • Terapia tkanek miękkich w oparciu o autorskie metody dr Jarosława Ciechomskiego

Szkolenia

 • Rehabilitacja osób z zespołem bolesnego barku
 • Urazy stawu skokowo-goleniowego i stopy
 • Kliniczna praca z górnym otworem klatki piersiowej, szyją, głową i twarzą
 • Wykład wprowadzający do Fascial Manipulation wg Luigiego Stecco

Języki

 • J. angielski – poziom średniozaawansowany w mowie i w piśmie

Hobby

 • Sport, fotografia, wędrówki górskie, dietetyka
Marcin Kowalski

Fizjoterapeuta

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Kinesiology Taping – poziom podstawowy
 • Terapia ręki
 • Masaż Bańką Chińską
 • Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja
 • PNF – poziom podstawowy
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach sawu barkowego
 • Analiza Radiologiczna w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Mulligan Concept - moduł A
 • Mulligan Concept - moduł B
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich, techniki energizacji mięśni część 1
 • Terapia Punktów Spustowych
 • Terapia Narzędziowy Tkanek Miękkich
 • Dry Needling wg FRSc – Moduł I – Techniki podstawowe
 • Pinoterapia

Hobby

 • Pływanie, jazda na rowerze, podróże, biegi długodystansowe
Anna Malawska

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Kurs kompetencji komunikacyjnych
 • Kurs Terapii Manualnej
 • Masaż Tkanek Głębokich w ujęciu klinicznym, Neuroprojekt

Języki

 • J. angielski – poziom średniozaawansowany w mowie i w piśmie

Hobby

 • Taniec high heels, wędrówki górskie, sporty wodne
Kacper Winiarczyk

Fizjoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Funkcjonalna osteopatia i integracja
 • HVLA: manipulacje krótkodźwigniowe
 • Terapia manualna wg. Ackermanna
 • Aktywność ruchowa kobiet po porodzie
 • Aktywność ruchowa kobiet w ciąży
 • Kinesiotaping kobiet w ciąży
 • Knesiotaping rehabilitacyjny
 • Masaż tkanek głębokich
 • Masaż funkcyjny, poprzeczny, inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii
 • Terapia manualna system Niemiecki
 • Suche igłowanie poziom podstawowy i zaawansowany

Języki

 • J. angielski - poziom bardzo dobry w mowie i w piśmie

Hobby

 • Prywatnie miłośnik treningu kettlebell i sportów walki. Tata cudownej Antosi
Mateusz Rudnik

Fizjoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy i publikacje

 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna AEX1 - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia manualna AEX2 - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna AWS1 - Badanie i leczenie dla odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa oraz miednicy. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia manualna AWS2 - Badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Pinoterapia w koncepcji FRSC
 • Zastosowanie zwarć w koncepcji FRSC
 • Terapia manualna i Igłoterapia w ujęciu klinicznym - moduł I, II i III
  Masaż tkanek głębokich
 • Kurs I stopnia masażu klasycznego - profil rozszerzony
 • Współautor książki "Ćwiczenia korekcyjne z przyporami Thera - Band" - praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Owczarka
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Webinar: Ostry dysk- Jak ugasić pożar?

Hobby

 • Sport: głównie piłka nożna, w wolnej chwili jazda na rowerze
 • Muzyka: Rockowa, Alternatywna
 • Literatura: Kryminały, Dramaty, Fantastyka, Medyczne, Kulinarna

Języki

 • j. angielski - poziom średniozaawansowany
Lidia Makos

Fizjoterapeutka

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia
 • W trakcie studiów podyplomowych – kierunek Kosmetologia

Kursy

 • Kinesiotaping
Mateusz Wilk

Fizjoterapeuta

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Techniki plastrowania terapeutycznego (sztywny taping, klasyczny, limfatyczny)
 • Terapia manualna (3 moduły: SKB, miednica, kręgosłup L-S, piersiowy, szyjny, klatka piersiowa, kończyna górna i dolna)
 • Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu (3 moduły: tułów, kończyna dolna, analiza chodu, kończyna górna)
 • Kurs Terapii Manualnej Opartej na Dowodach Naukowych wg Koncepcji Plaatsmana część III i IV
 • Kontrola posturalna
 • Diagnoza i leczenie bólów kręgosłupa L-S oparte na dowodach Evidence Based Medicine
 • Kurs rozwijający Stymulacji Bazalnej według Prof. Dr. Fröhlich
 • Kurs podstawowy Stymulacji Bazalnej
 • PNF - kurs podstawowy
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii

Języki

 • J. angielski - komunikatywny

Hobby

 • Sport, nowoczesne technologie, słaby film, słaba książka
Grzegorz Samujło

Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia

Hobby

 • Narciarstwo
Angelika Klimas

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie studia licencjackie kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie studia licencjackie kierunek fizjoterapia
 • Technik masażysta szkoła Medyczna STM w Częstochowie

Kursy

 • Masaż klasyczny
 • Masaż relaksacyjny
 • Masaż leczniczy
Małgorzata Senderowska

Fizjoterapeutka

Studentka Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Studentka Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • MTG (masaż tkanek głębokich)

Szkolenia

 • Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej w praktyce fizjoterapeutycznej
 • Kresa biała i rozejście mięśni prostych(DRA)

Języki

 • J. angielski - poziom średniozaawansowany w mowie i w piśmie
Barbara Majewska

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia

Kursy

 • Staw skroniowo-żuchwowy – współpraca lekarza, fizjoterapeuty i logopedy. Podejście holistyczne, prowadzący mgr Beata Kaczmarek, mgr Łukasz Kaczmarek (Warszawa, 2022)
 • Kinesio Taping (KT1/KT2); Organizator: Kinesio Polska (Warszawa, 2021)
 • Kurs masażu pierwszego i drugiego stopnia Organizator: Animusz - centrum fizjoedukacji (Warszawa, 2021)
 • Stawy skroniowo-żuchwowe - diagnostyka i terapia; Organizator: Rehaintegro (Warszawa, 2021)
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych; Organizator: Med Coach (Warszawa, 2021)

Języki

 • J. angielski - poziom zaawansowany
 • J. niemiecki - poziom podstawowy

Hobby

 • Sport, kinematografia, historia sztuki, genealogia, krzyżówki
Natalia Rogala

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia licencjackie, kierunek zdrowie publiczne.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia licencjackie, kierunek zdrowie publiczne
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia
 • W trakcie studiów podyplomowych - kierunek Trener Medyczny

Kursy

 • Kinesiotaping estetyczny
 • Kurs masażu: I i II stopień

Hobby

 • Ciastka, rower, basen, kino
Snizhana Bentsal

Fizjoterapeutka

Absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Warszawie, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Zintegrowane metody fizjoterapii
 • Masaż tkanek głębokich

Hobby

 • Podróże, aktywny wypoczynek z bliskimi

Języki

 • J. angielski - poziom średniozaawansowany
 • J. rosyjski - poziom zaawansowany
 • J. włoski - poziom średniozaawansowany
 • J. ukraiński - poziom zaawansowany
Agata Łuszyńska

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

Kursy

 • Masaż tkanek głębokich
 • Pinoterapia
 • Neuro-Kolano

Języki

 • Angielski biegle w mowie i piśmie

Hobby

 • Sport, jedzenie, spanie i koty
Norbert Makulec

Fizjoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Medycznej Szkoły Policelanej nr 2 w Warszawie, kierunek: technik masażysta.

Kursy

 • Masaż Tkanek Głębokich w ujęciu klinicznym
 • Terapia Narzędziowa Tkanek Miękkich
 • Kinesio Taping
 • Terapia Punktów Spustowych
 • Suche Igłowanie moduł I

Hobby

 • Sporty zespołowe, podróże, rozwijanie się w swoim fachu, gry video
Małgorzata Buda
Małgorzata Malinowska

Fizjoterapeutka

Absolwentka AWF J. Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia. Dyplomowany fizjoterapeuta Terapii Manualnej metody Kaltenbourn-Evjent.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Obecnie - studentka studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Dyplomowany fizjoterapeuta Terapii Manualnej metody Kaltenbourn-Evjent, wpisany miedzynarodową listę terapeutów manualnych wg The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) 
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Kurs PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - poziom podstawowy
 • Podstaw Neuromobilizacji Nerwów Obwodowych wg Butlera
 • Diagnostyka i terapia osteopatyczna przepony
 • Leczenie uszkodzeń łąkotek stawu kolanowego - chirurgia i fizjoterapia
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping
 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna AEX1 - Badanie i leczenie kończyny dolnej.Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia manualna AEX2 - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna AWS1 - Badanie i leczenie dla odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa oraz miednicy. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Prowadzący Christian Gloeck (Niemcy)
 • Terapia manualna AWS2 - Badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Prowadzący Andreas Gattermeier (Austria)
 • Kurs OSTRY DYSK I - część lędźwiowa kręgosłupa.
 • Kurs OSTRY DYSK II - część szyjna kręgosłupa.
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną.
 • Konferencja "Staw kolanowy - koszmar ewolucji" - warsztaty: Staw rzepkowo - udowy, Fizjoterapia bezoperacyjna więzadła krzyżowego, Reedukacja funkcji łańcucha kinematycznego kończyny dolnej w oparciu o FMS.

Hobby

 • Sport – JUDO:
  • zawodniczka klubu AZS AWF Warszawa
  • medalistka Mistrzostw Polski Młodzieży, reprezentantka Kadry Polski
  • instruktorka sportu-specjalność judo
 • Ocena funkcjonalna testem FMS w sporcie i w fizjoterapii
 • Badania naukowe - udział w Konferencji Studenckich Kół Naukowych WUM Warszawa 2012

Języki

 • J.angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
 • J.niemiecki - dobra znajomość w mowie i w piśmie (Zertifikat Deutsch)
Dorota Gonos

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,  studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • PNF - Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe - podstawowy
 • Bezpośrednie techniki powięziowe z wykorzystaniem modelu FDM
 • Kinesiotaping - Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - KT1 +KT2
 • Podstawy neuromobilizacji nerwów obwodowych - diagnostyka i praktyczne zastosowanie w fizjoterapii
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band

Języki

 • J. angielski - poziom komunikatywny

Hobby

 • Podróże, taniec, sport.
Elżbieta Andrzejewska-Góreczna
Elżbieta Andrzejewska-Góreczna

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Terapia Manualna, badanie manualne i leczenie zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej - Terapii Manualnej koncepcji Lewita (Techniki Tkanek Miękkich, Badanie i Leczenie Mięśni w tym m.in. Poizometryczna Relaksacja Mięśniowa (PIR), Mobilizacje stawów kręgosłupa i stawów obwodowych, leczenie odruchowe na bazie reakcji łańcuchowych, analiza lekarsko-rehabilitacyjna przypadków klinicznych) - Kurs trwający 240 godzin dydaktycznych zakończony egzaminem z pozytywnym wynikiem.
 • Kurs I stopnia masażu klasycznego - profil rozszerzony
 • Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja
 • Trigger Points, Pain and Muscle Tone (Punkty spustowe, ból i napięcia mięśniowe)
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł A - upper quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł B - lower quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł C -revision of upper and lower quadrants including the whole vertebral column
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Energizacji Mięśni cz.1
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Energizacji Mięśni cz.2
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Aktywnego Rozluźniania
 • Kurs OSTRY DYSK I - część lędźwiowa i piersiowa kręgosłupa.
 • Kurs OSTRY DYSK II - część szyjna kręgosłupa.
 • Manipulacje powięzi (Fascial Manipulation wg Luigi Stecco) moduł 1A i 1B

Hobby

 • Sport – piłka ręczna, siatkówka, fotografia, rozwijanie własnych umiejętności
Natalia Piechota

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Puławskiej, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Kurs PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - poziom podstawowy
 • Kinezjotaping w medycynie i sporcie KT1+KT2
 • Terapia strukturalna wg Rafała Krasickiego (Ostry dysk - część lędźwiowa, szyja kręgosłupa oraz kończyny)
 • Diagnostyka obrazowa RTG, KT,MRI. Analiza radiologiczna w ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu
 • Terapia manualna w leczeniu zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji K.Lewita - moduł A, B ,C ,D ,E ,F
 • Instruktorski kurs korektywy i kompensacji wad postawy
 • Kurs rehabilitacyjny - różnicowanie objawów - diagnostyka różnicowa
 • Pinoterapia
 • Terapia wisceralna
 • Zintegrowane metody fizjoterapii
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • Piłki, taśmy, bosu - kompleksowy trening
 • Masaż tkanek głębokich w dysfunkcjach obręczy barkowej
 • Masaż tkanek głębokich w bólach korzeniowych dolnego odcinka kręgosłupa
 • Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miednicznego

Hobby

 • Snowboard, podróże po Polsce

Języki

 • J. angielski - poziom średniozaawansowany
Magda Romańczuk-Kopacz

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Medycznego Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej, kierunek: technik masażysta, tytuł: technika masażysty.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Masaż tkanek głębokich
 • Masaż Lomi lomi nui
 • Masaż limfatyczny
 • Opieka specjalistyczna nad osobą starszą

Hobby

 • Fotografia, podróże, wizaż

Języki

 • j. angielski - poziom średniozaawansowany
Mateusz Garbacz

Fizjoterapeuta

Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Kinesiotaping – poziom KT1/KT2
 • PNF – poziom podstawowy
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Kompleksowa Terapia Punktów Spustowych
 • Suche igłowanie w praktyce fizjoterapeuty
 • Kurs teoretyczny i praktyczny w zakresie szczepień przeciw COVID-19
 • Trener judo
 • Sędzia judo

Hobby

 • Judo, Qazaq Kuresi, dietetyka sportowa, przygotowanie motoryczne w sporcie, podnoszenie ciężarów, podróże