REJESTRACJA
22 358-59-60

Fizjoterapeuci

Elżbieta Andrzejewska-Góreczna
Elżbieta Andrzejewska-Góreczna

Koordynator ds. rehabilitacji.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Terapia Manualna, badanie manualne i leczenie zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej - Terapii Manualnej koncepcji Lewita (Techniki Tkanek Miękkich, Badanie i Leczenie Mięśni w tym m.in. Poizometryczna Relaksacja Mięśniowa (PIR), Mobilizacje stawów kręgosłupa i stawów obwodowych, leczenie odruchowe na bazie reakcji łańcuchowych, analiza lekarsko-rehabilitacyjna przypadków klinicznych) - Kurs trwający 240 godzin dydaktycznych zakończony egzaminem z pozytywnym wynikiem.
 • Kurs I stopnia masażu klasycznego - profil rozszerzony
 • Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja
 • Trigger Points, Pain and Muscle Tone (Punkty spustowe, ból i napięcia mięśniowe)
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł A - upper quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł B - lower quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł C -revision of upper and lower quadrants including the whole vertebral column
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Energizacji Mięśni cz.1
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Energizacji Mięśni cz.2
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Aktywnego Rozluźniania
 • Kurs OSTRY DYSK I - część lędźwiowa i piersiowa kręgosłupa.
 • Kurs OSTRY DYSK II - część szyjna kręgosłupa.

Hobby

 • Sport – piłka ręczna, siatkówka, fotografia, rozwijanie własnych umiejętności
Małgorzata Buda
Małgorzata Malinowska

Koordynator ds. rehabilitacji.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia. Dyplomowany fizjoterapeuta Terapii Manualnej metody Kaltenbourn-Evjent.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Obecnie - studentka studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Dyplomowany fizjoterapeuta Terapii Manualnej metody Kaltenbourn-Evjent, wpisany miedzynarodową listę terapeutów manualnych wg The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) 
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Kurs PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - poziom podstawowy
 • Podstaw Neuromobilizacji Nerwów Obwodowych wg Butlera
 • Diagnostyka i terapia osteopatyczna przepony
 • Leczenie uszkodzeń łąkotek stawu kolanowego - chirurgia i fizjoterapia
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping
 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna AEX1 - Badanie i leczenie kończyny dolnej.Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia manualna AEX2 - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna AWS1 - Badanie i leczenie dla odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa oraz miednicy. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Prowadzący Christian Gloeck (Niemcy)
 • Terapia manualna AWS2 - Badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Prowadzący Andreas Gattermeier (Austria)
 • Kurs OSTRY DYSK I - część lędźwiowa kręgosłupa.
 • Kurs OSTRY DYSK II - część szyjna kręgosłupa.
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną.
 • Konferencja "Staw kolanowy - koszmar ewolucji" - warsztaty: Staw rzepkowo - udowy, Fizjoterapia bezoperacyjna więzadła krzyżowego, Reedukacja funkcji łańcucha kinematycznego kończyny dolnej w oparciu o FMS.

Hobby

 • Sport – JUDO:
  • zawodniczka klubu AZS AWF Warszawa
  • medalistka Mistrzostw Polski Młodzieży, reprezentantka Kadry Polski
  • instruktorka sportu-specjalność judo
 • Ocena funkcjonalna testem FMS w sporcie i w fizjoterapii
 • Badania naukowe - udział w Konferencji Studenckich Kół Naukowych WUM Warszawa 2012

Języki

 • J.angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
 • J.niemiecki - dobra znajomość w mowie i w piśmie (Zertifikat Deutsch)
Maria Kłoda
Maria Kłoda

Fizjoterapeutka - nadzór merytoryczny nad zespołem

Doktor Nauk o Zdrowiu, Specjalność Fizjoterapia. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Uzyskanie tytułu Doktor Nauk o Zdrowiu, Specjalność Fizjoterapia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 • Specjalizacja drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej.
 • Specjalizacja pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, studia magisterskie,  wydział Rehabilitacja Ruchowa. 

Bierząca działalność zawodowa

 • Koordynator zespołu fizjoterapeutów w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim - Klinika Neurologii.
 • Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski.

Kursy

 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • PNF moduł rozwijający
 • PNF w leczeniu bólów krzyża
 • PNF w połączeniu z terapią manualną i neuromobilizacją
 • PNF w neurologii
 • PNF rozwijający - Dyplomowany Terapeuta PNF
 • The Record Education Program S-E-T Advanced Level 1
 • Instruktor Nordic Walking
 • Instruktor Gymstick
 • KinesioTaping - Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - podstawowy
 • Ocena i reedukacja równowagi, stabilności i kontroli sensorycznej - podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne
 • Analiza Radiologiczna w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Urazy czaszkowo/mózgowe
 • Funkcjonalna fizjoterapia pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu - częśc 1, 2, 3
 • Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej
 • Analiza i terapia zaburzeń chodu
 • Funkcjonalna terapia powięziowa

Publikacje

 • Janina Grzegorzewska, Joanna Juskowa, Izabela Korabiewska, Maria Kłoda "Wady postawy dzieci i młodzieży", Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007(4)
 • Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Monika Lewandowska, Janina Wereszczak-Wzorek "Próba oceny jakości i przydatności pielęgnacyjnych praktyk wakacyjnych w kształceniu studentów Oddziału Fizjoterapii II WL AM w Warszawie", Medycyna Dydaktyka Wychowanie nr 6/2007
 • Monika Lewandowska, Magdalena Czajkowska, Dariusz Białoszewski, Izabela Korabiewska, Maria Kłoda "Akceptacje choroby u chorych leczonych metodą Lizarowa", Balneologia Polska 4/2008
 • Izabela Korabiewska, Marta Sasin, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski, Maria Kłoda "Występowanie wad postawy u dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach a ich aktywność ruchowa", Zdrowie-Kultura Zdrowotna-Edukacja, Perspektywa społeczna i humanistyczna AWFiS 2008 r. t. I , s. 55- 59
 • Janina Grzegorzewska, Maria Kłoda "Życie z osteoporozą – znaczenie wczesnej profilaktyki" Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 (6)
 • Maria Kłoda, Katarzyna Domosławska, Janina Grzegorzewska, Dariusz Białoszewski, Małgorzata Kaca – Oryńska "Współczesne metody prowadzenie ćwiczeń w środowisku wodnym", Medycyna Dydaktyka Wychowanie nr 3/2009
 • Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski, Maria Kłoda "Wpływ masażu klasycznego na radzenie sobie z chorobą przez pacjenta z dolegliwościami bólowymi" IMPACT OF A LIFESTYLE ON WELLNESS AND PROSPERITY, red. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Turowski, Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie, Lublin 2009, s. 187 - 199
 •  Monika Lewandowska, Izabela Korabiewska, Maria Kłoda, Edyta Smolis Bąk, Dariusz Białoszewski "Ocena najczęstszych dolegliwości bólowych w grupie zawodowej fizjoterapeutów" Edukacja Jutra-Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Wydanie I, Sosnowiec 2010 
 • Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski, Maria Kłoda "Przydatność metod zooterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym- przegląd pismiennictwa" Edukacja Jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Oficyna Wydawnicza "Humanitas" Wydanie I, Sosnowiec 2010 
 • Adam Bronikowski, Maria Kłoda, Monika Lewandowska, Magda Kamińska, Artur Stolarczyk, Jarosław Deszczyński "Wpływ różnorodnych form ćwiczeń fizycznych na aktywność bioelektryczną mięśnia czworogłowego uda. Doniesienie wstępne" Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010; 6(6)Vol.12,534-541
 • Izabela Korabiewska, Marta Sasin, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski, Maria Kłoda "Znaczenie komunikacji rodzic-nauczyciel dla zachowań prozdrowotnych dzieci" WARTOŚCI W KOMUNIKACJI ROŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH, Wydawnictwo: Adam Marszałek , wydanie I  2009; pp. 275-281
 • Janina Grzegorzewska, Maria Kłoda "Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu złamań osteoporotycznych" Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2011 (10):16-19
 • Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Marta Bąk "Bóle fantomowe – współczesne metody leczenia" Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2012 (10): 16-20
 • Maria Kłoda, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Janina Grzegorzewska, Dariusz Białoszewski "Ocena stabilności posturalnej pacjentów z chorobą Parkinsona" POSTEPY REHABILITACJI, Tom 27 Warszawa 2013 (1): 5-11 , INDEKS 372900  ISSN 0860-6161
 • Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Monika Rudzka "Taniec – forma terapii w chorobie Parkinsona" Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2013(10): 31-32
 • Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska "Wady stóp u dzieci", Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2014(3): 39-41
 • Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Karol Sawicki "Aktywność fizyczna jako prewencja choroby Alzheimera" Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2014 (9): 36-39
 • Grażyna Brzuskiewicz-Kuźmicka, Stanisław Kuźmicki, Zbigniew Śliwiński, Maria Kłoda, Michał Sobstyl, Agata Kuźmicka "Dynamika powrotu utraconych funkcji u pacjentów poddanych fizjoterapii po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych" Fizjoterapia Polska  2014, 3 (14): 66-73.
 • Dariusz Koziorowski, Stanislaw Szlufik, Tomasz Mandat, Maria Kłoda, Karolina Duszynska-Was, Agnieszka Drzewinska, Andrzej Friedman "Improvement in Ephedrone Parkinsonism After Global Pallidus Pars Interna Deep Brain Stimulation Implantation". Movement Disorders Clinical Practice 201

Zebrania naukowe

 • 2006 - Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - "Usprawnianie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa metodą Brunkow-Bruggera w modyfikacji własnej Zakładu" 
 • 2011 - Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - "Ocena zmian napięcia mięśniowego u pacjentów z zespołami przeciążeniowymi i zmianami zwyrodnieniowymi szyjnego odcinka kręgosłupa. Badanie pilotażowe."
 • 2012 - Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - "Ocena stabilometryczna postawy oraz wybranych parametrów chodu pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu"
 • 2015 - Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Neurologii - "Zaburzenia równowagi w chorobie Parkinsona"
 • 2015 - Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - "Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u pacjentów z chorobą Parkinsona" 

Abstrakty na konferencjach

 • XIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Ryn, 04-07 września 2008
  1. "Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej na doznania bólowe osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa"
  2. "Porównanie dwóch sposobów terapii bólów krzyża doniesienie wstępne"
 • I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska", Warszawa, 2009
  1. "Ocena stabilometryczna postawy oraz wybranych parametrów chodu pacjentów z chorobą Parkinsona i osób zdrowych"
  2. "Ocena zachowań prozdrowotnych i jakości życia u chorych z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa"
  3. "Poziom zachowań zdrowotnych wśród studentów fizjoterapii mierzonych Wielowymiarową Skalą Umiejscowienia Kontroli Zdrowia ( MHCL)"
  4. "Wpływ różnorodnych form ćwiczeń fizycznych na aktywność bioelektryczną mięśnia czworogłowego uda"
  5. "Leczenie usprawniające po rekonstrukcji więzadła rzepakowo – udowego przyśrodkowego (MPFL) Doniesienie wstępne."
 • VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław, 28-30 maj 2010
  1. "Porównanie jakości życia pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcajacymi stawów biodrowych i z chorobą dyskową dolnego odcinka kręgosłupa"
  2. "Ocena stabilności posturalnej oraz wybranych parametrów chodu pacjentów z  choroba Parkinsona i osób zdrowych"
 • VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Łódź, 23-25 września 2010 
  1. "Próba oceny wpływu zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięcie spastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe"
 • III Ogólnopolska Konferencja  Relaksacja w Rehabilitacji, wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, Zaborek k Janowa Podlaskiego, 19-22 maja 2011
  1. "Korelacja napięcia mięśnia wielodzielnego ze stanem czynnościowym pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa usprawnianych zmodyfikowaną metodą Brunkow i metodą Bruggera oraz ćwiczeniami w  basenie"
  2. "Analiza porównawcza tempa powrotu utraconych funkcji u pacjentów poddanych kinezyterapii po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych"
  3. "Rola metody Roswithy Brunkow w leczeniu i profilaktyce zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa" - warsztaty
 • XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. FIZJOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE, Łódź, 17-19 listopada 2011
  1. "Wpływ rodzaju stabilizatora na poziom niestabilności przedniej stawu kolanowego bez więzadła krzyżowego przedniego – doniesienie wstępne"
  2. "Ocena stabilometryczna postawy pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu"
  3. "Ocena wybranych parametrów chodu u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu"
  4. "Ocena jakości życia i zachowań prozdrowotnych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i idiopatyczną chorobą Parkinsona"
 • XVII sympozjum Naukowo – Szkoleniowe sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Rehabilitacja kardiologiczna jako unikalne narzędzie prewencji”, Ustroń, 13-16 luty 2013
  1. "Ocena stanu wiedzy o Evidence Based Physiotherapy w grupie studentów wydziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu medycznego oraz Akademii wychowania Fizycznego"
 • VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – Współczesne kierunki rehabilitacji po urazach wielonarządowych, Poznań, 5-7 września 2013 
  1. "Ocena równowagi ciała pacjentów z chorobą Parkinsona"
 • XX World Congress on Parkinson´s Disease and Related Disorders, Geneva, Szwajcaria, 8-11 grudnia 2013
  1. "TANDEM STAND TEST, TANDEM 180 PIVOT, TANDEM WALK TEST AND BIOFEEDBACK ANALYSIS AS DIAGNOSTIC TOOLS IN BALANCE AND POSTURAL STABILITY EVALUATION OF PARKINSON’S DISEASE PATIENTS"
 • XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014
  1. "TANDEM STAND TEST, TANDEM 180 PIVOT, TANDEM WALK TEST JAKO UZYTECZNE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE W ANALIZIE ZABURZEŃ CHODU I POTAWY CIAŁA U PACJENTÓW Z CHOROBA PARKINSONA"
 •  XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt. Neurorehabilitacja, 17-20 czerwca 2015 Poznań
  1. "Ocena skuteczności zastosowania wybranych elementów terapii metodą PNF u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu"
  2. "Kliniczne testy równowagi jako użyteczne narzędzia diagnostyczne w analizie odruchów postawnych i równoważnych u pacjentów z chorobą Parkinsona"
 • II Konferencja Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych -  październik 2015, Warszawa
  1. "Analiza posturograficzna i testy równoważne jako potencjalne markery oceny progresji zaburzeń postawnych u pacjentów z chorobą Parkinsona po zabiegu DBS STN"
 • XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 19-21 listopada 2015
  1. "Porównanie przydatności motorycznych testów oceny równowagi u pacjentów z chorobą Parkinsona"

Języki

 • J.angielski - poziom średniozaawansowany w mowie i w piśmie

Działalność dodatkowa

 • Członek Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów do specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia AWF
 • Przewodnicząca sądu koleżeńskiego zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • Prowadzenie wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w ramach projektu unijnego pt. "Profilaktyka bólów kręgosłupa" (7 wykładów, w różnych rejonach Polski)
 • Prowadzenie wykladów na uniwersytetach Trzeciego Wieku w ramach projektu unijnego pr. " Wyprawa w głąb mózgu" (13 wykładów, w różnych rejonach Polski)
 • Liczne udziały w roli eksperta w programach telewizyjnych, radiowych
 • Prowadzenie licznych warsztatów edukacyjnych
 • Ekspert Ogólnopolskiego Programu "Rozruszaj stawy z Voltarenem Max do 12h"
 • Ekspert Ogólnopolskiego Programu "Voltaren Max rozruszaj stawy"
Aneta Doroszkiewicz
Aneta Doroszkiewicz

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy i warsztaty

 • Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego - Część A - kręgosłup lędźwiowy
 • Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego - Część B - kręgosłup szyjny i piersiowy
 • Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego - Część C
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping
 • "Ostry dysk" - warsztaty

Języki

 • J.angielski - poziom dobry w mowie i w piśmie
 • J.rosyjski - poziom komunikatywny

Hobby

 • Sport (snowboarding, wspinaczka, pływanie, kitesurfing), podróże i poznawanie nowych kultur, literatura.
Hanna Sobura
Hanna Sobura

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydział Lekarski, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia
 • Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping – poziom podstawowy
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie stawów kończyny dolnej, techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie stawów kończyny górnej, techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa, techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OWS - Badanie i leczenie odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa i żeber, techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • VII Wiosna z Fizjoterapią, Sympozjum pt.„Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji”
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Anatomiczne i chirurgiczne podstawy leczenia patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego u dorosłych i dzieci"
 • Międzynarodowy kongres naukowy „Pomóżmy Lepiej Żyć”

Języki

 • J.angielski - poziom dobry w mowie i w piśmie (First Certificate in English)

Hobby

 • Literatura, fizjoterapia, medycyna, muzyka i film.
Kamila Gierasimiuk
Kamila Gierasimiuk

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Kurs masażu klasycznego
 • Staw ramienny i bark - patologie, diagnostyka, zasady leczenia
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping

Hobby

 • Podróże, dobra książka "z dreszczykiem" (thriller medyczny), muzyka i film.

Języki

 • J. angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
Łukasz Stępień
Łukasz Stępień

Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia licencjacie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Masaż klasyczny I stopnia - masaż klasyczny, relaksacyjny, izometryczny, sportowy, modelujący, kontrateralny
 • Spiralna Stabilizacja Mięśniowa
 • Kurs opiekuna i wychowawcy kolonii
 • Szkolenie na sędziego technicznego koszykówki 

Dotychczasowa działalność fizjoterapeutyczna i sportowa

 • Praca na stanowisku fizjoterapeuty w jednostkach o charakterze medycznym m.in.: The Best Hands masaż biurowy, Instytucie "Pomnik" - Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Medycyny Sportowej, MEDI-System Mazowia, Centrum Intensywnej Terapii Olinek, CRS Clinic.
 • Praca na stanowisku fizjoterapeuty w trakcie Wielkiego Finału LOTTO Poland Bike Marathon 2014
 • Praca w Młodzieżowej Lidze Piłki Koszykowej w Krasnymstawie na stanowisku sędziego technicznego

Języki

 • J. angielski – poziom zaawansowany w mowie i piśmie

Hobby

 • sport (sekcja AZS AWH w pływaniu, giegi, jazda na rowerze), literatura, fotografia (konkursy miejskie II miejsce, wystawa), technologie cyfrowe

 

Edyta Opoń-Kozak
Zuzanna Lemiesz

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia dzienne magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia dzienne licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy i warsztaty 

 • SPORTTAPE - Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping Course
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)- moduł podstawowy
 • Masaż gorącymi kamieniami
 • Masaż bańką chińską
 • Kurs masażu I i II stopnia - masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, masaż relaksacyjny, masaż odchudzający, masaż sportowy.
 • Reedukacja ruchu zgięcia i rotacji zewnętrznej w stawie łopatkowo-ramiennym u pacjentów po udarze mózgu - warsztaty

Języki

 • J. angielski - poziom komunikatywny

Hobby

 • Sport rekreacyjny i wyczonowy (12 letni staż treningowy w lekkoatletyce)
Izabela Przybyło
Izabela Przybyło

Fizjoterapeutka

Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia
 • Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Kolegium Karkonowskie w Jeleniej Górze, studia na kierunku: fizjoterapia

Szkolenia

 • Plastrowanie dynamiczne - Kinezio Taping
 • Terapia manualna - szkolenie podstawowe
 • Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (BLS, zgodnie z wytycznymi Resuscytacji Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacyjnej)

Kursy

 • Kręgosłup - osteopatyczna diagnostyka i leczenie - moduły I, II, III i IV
 • Kurs masażu bambusem
 • Kurs masażu świecą
 • Kurs masażu czekoladą
 • Kurs masażu muszlami filipińskimi

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • Sympozjum „Biomechaniczne i kliniczne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego”.
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - warsztaty

Języki

 • J.niemiecki - poziom dobry w mowie i w piśmie
 • J. angielski - poziom podstawowy

Hobby

 • Podróże motocyklowe, muzyka, literatura, zamiłowania plastyczne oraz cukiernicze.
Natalia Piechota

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Puławskiej, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Kurs PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - poziom podstawowy
 • Kinezjotaping w medycynie i sporcie KT1+KT2
 • Terapia strukturalna wg Rafała Krasickiego (Ostry dysk - część lędźwiowa, szyja kręgosłupa oraz kończyny)
 • Diagnostyka obrazowa RTG, KT,MRI. Analiza radiologiczna w ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu
 • Terapia manualna w leczeniu zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji K.Lewita - moduł A, B ,C ,D ,E ,F
 • Instruktorski kurs korektywy i kompensacji wad postawy

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • Piłki, taśmy, bosu - kompleksowy trening
 • Masaż tkanek głębokich w dysfunkcjach obręczy barkowej
 • Masaż tkanek głębokich w bólach korzeniowych dolnego odcinka kręgosłupa
 • Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miednicznego

Hobby

 • Snowboard, podróże po Polsce

Języki

 • J. angielski - poziom średniozaawansowany
Michał Przeciszewski
Michał Przeciszewski

Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia, specjalizacja: ortopedia i terapia manualna.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia, specjalizacja: ortopedia i terapia manualna.
 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OWS - Badanie i leczenie odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia strukturalna wg. Rafała Krasickiego - leczenie odc. lędźwiowego kręgosłupa
 • Terapia strukturalna wg. Rafała Krasickiego - leczenie odc. piersiowego kręgosłupa
 • Terapia strukturalna wg. Rafała Krasickiego - leczenie kończyn
 • Staw kolanowy - najskuteczniejsze interwencje fizjoterapeutyczne.
 • Kinezjotaping - plastrowanie dynamiczne bolesnych stawów - kurs podstawowy
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • Terapia Powięziowa FDM (Fascial Distortion Model) - Moduł I, leczenie stawu skokowego, kolanowego i barkowego
 • Masaż klasyczny - kurs o profilu rozszerzonym obejmujący: masaż leczniczy, masaż sportowy oraz masaż bańką chińską
 • Thera Band - szkolenie podstawowe z zakresu sensomotoryki i równowagi
 • Thera Band - szkolenie rozwijające z zakresu sensomotoryki i równowagi
 • Kurs instruktora Pływania
 • Kurs instruktora Nordic Walking

Dodatkowa działalność fizjoterapeutyczna

 • Trener i fizjoterapeuta Sekcji Pływackiej dla osób po amputacji kończyny dolnej w Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.
 • Współtwórca szkoleń z tematyki Zdrowego Stylu Życia w Fundacji Wellness.
 • Stała współpraca w zakresie rehabilitacji z fundacjami takimi jak: Fundacja „Poza Horyzonty”, Fundacja Jestem, Fundacja Promocji Zdrowia Wellness, Stowarzyszenie Par-Ter.

Hobby

 • Pływanie, motoryzacja, trekking górski, podróże.
Dorota Kawalec

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,  studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • PNF - Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe - podstawowy
 • Bezpośrednie techniki powięziowe z wykorzystaniem modelu FDM
 • Kinesiotaping - Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - KT1 +KT2
 • Podstawy neuromobilizacji nerwów obwodowych - diagnostyka i praktyczne zastosowanie w fizjoterapii
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band

Języki

 • J. angielski - poziom komunikatywny

Hobby

 • Podróże, taniec, sport.
Joanna Kuzko
Joanna Kuzko

Fizjoterapeutka

Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, wydział Fizjoterapii, studia magisterskie.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, wydział Fizjoterapii, studia licencjackie.
 • Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego im.prof. Stanisława Liebharta w Lublinie, wydział Fizjoterapii.

Kursy

 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich wg konceptu dr Jarosława Ciechomskiego - Techniki Energizacji Mięśni - moduł 1
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich wg konceptu dr Jarosława Ciechomskiego - Techniki Energizacji Mięśni - moduł 2
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł A - upper quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł B - lower quadrant
 • Terapia Manualna według standardów IFOMPT, kurs zakończony egzaminem
 • Stabilizacja Centralna - Część I: Stabilność - niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach i niewydolności systemów stabilizujących (kontrola motoryczna)
 • Stabilizacja Centralna - Część II: Kurs stabilizacji stawów kończyn. Koncepcja stabilizacji stawów kończyn, na bazie zrozumienia funkcji lokalnych i globalnych systemów stabilizujących oraz sensomotoryki
 • Skoliozy - Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
 • Analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne z anatomii i biomechaniki kręgosłupa, obręczy biodrowej i barkowej - moduł 1, 2 oraz 3

Hobby

 • Muzyka, sport, literatura
 • Kurs na wychowawcę placówek wypoczynkowych

Języki

 • J. angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
Justyna Sarna
Justyna Sarna

Fizjoterapeutka

Absolwentka Społecznej Akademii Nauk, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Społecznej Akademii Nauk, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Terapia Manualna, szkoła niemiecka, Moduł I - odcinek szyjny, obęcz barkowa.
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Kurs masażu I stopnia - masaż klasyczny, relaksacyjny, izometryczny, sportowy, modelujący, kontralateralny
 • Joga w fizjoterapii
 • Masaż głęboki tkanek miękkich

Dotychczasowa działalnośc fizjoterapeutyczna

 • Praca na stanowisku fizjoterapeuty w jednostkach o charakterze medycznym m.in: Kompleksowa Rehabilitacja Lecznicza w Wołominie, Pzychodnia Stomatologiczno- lekarska Amodent.

Hobby

 • Podróże, sport, film.

Języki

 • J. angielski - koznajomość podstawowa w mowie i w piśmie
Magdalena Chmielińska

Fizjoterapeutka

Absolwentka Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, studia stacjonarne magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, studia stacjonarne licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • BeBo II kobiety. Szwedzka metoda treningu dna miednicy.
 • BeBo I podstawowy. Szwedzka metoda treningu dna miednicy.
 • Aktywnośc fizyczna kobiet po porodzie.
 • Aktywnośc fizyczna kobiet w ciąży.
 • Spotkanie z Masażem - konferencja.
 • Terapia

Dodatkowa działalność fizjoterapeutyczna

 • Trenerka i fizjoterapeutka "Gaca System"
 • Praca na stanowisku fizjoterapeuty w jednostkach o charakterze medycznym i sportowym m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Łukasza w Końskich, Centralnym Ośrodku Sportu w Saple, Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji "Creator" w Łodzi, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. WAM - Centralny Szpital Weteranów.

Języki

 • J.angielski - poziom podstawowy w mowie i w piśmie

Hobby

 • Sport, gotowanie, książka, film, podróże.
Mateusz Wójcik
Mateusz Wójcik

Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy i szkolenia

 • Kurs Kinesio Taping - Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów -KT1 & KT2.
 • Medycyna Ortopedyczna wg dr. Cyriax’a - Moduł I - Wiadomości ogólne; Staw barkowy; Odcinek lędźwiowy kręgosłupa.
 • Medycyna Ortopedyczna wg dr. Cyriax’a - Moduł II - Odcinek lędźwiowy kręgosłupa; Staw łokciowy; Nadgarstek i kciuk; Odcinek szyjny kręgosłupa; Podudzie i stopa.
 • Medycyna Ortopedyczna wg dr. Cyriax’a - Moduł III - Podudzie i stopa; Piersiowy odcinek kręgosłupa; Kolano; Pośladek i biodro.
 • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
 • Kurs Ratownika WOPR.
 • Kurs Instruktora sportu o specjalizacji Pływanie.
 • Kurs Młodszego ratownika WOPR.
 • Konferencja "Staw kolanowy - koszmar ewolucji" - warsztaty: Staw rzepkowo - udowy, Fizjoterapia bezoperacyjna więzadła krzyżowego, Reedukacja funkcji łańcucha kinematycznego kończyny dolnej w oparciu o FMS.

Dotychczasowa działalność fizjoterapeutyczna i sportowa

 • Praca i liczne praktyki na stanowisku fizjoterapeuty w jednostkach o charakterze medycznym m.in. w: Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie, Małopolskim Centrum Krioterapii, Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Dla Dzieci w Krakowie, w Centrum medycznym i rehabilitacji Kriosonik.
 • Prowadzenie zajęć usprawniających w wodzie głównie osób starszych w "KOR GIM" Warszawa.
 • Praca na stanowisku ratownika oraz instruktora pływania na otwartym kąpielisku w Zwierzyńcu, Pływalni Skalar w Warszawie, WOW Wisła w Warszawie.

Języki

 • J.angielski - poziom komunikatywny
 • J.niemiecki - poziom podstawowy

Hobby

 • Pływanie sportowe, surfing, nurkowanie, żeglarstwo, wycieczki rowerowe, podróże, psychologia.
Maria Niemiec
Maria Niemiec

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Szkoły Wyższej im. Józefa Dietla w Krakowie, Wydział Kosmetologii, studia magisterskie, kierunek: kosmetologia.
 • Flanders International Collage of Ostheopathy Warszawa.

Kursy i szkolenia

 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy.
 • Kurs Masażu klasycznego.
 • Kurs masażu relaksacyjnego: gorącymi kamieniami, pałeczkami bambusowymi, świecą, aromaterapeutyczny, czekoladą.
 • Trening motoryczny w tańcu, balecie i gimnastyce artystycznej.
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich - dr Jarosław Ciechomski.
 • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc.

Dodatkowa działalność fizjoterapeutyczna i sportowa

 • Prowadzenie zajęć nordic walking.
 • Instruktor zajęć aqua fitness.
 • Ratownik wodny WOPR.

Języki

 • J.angielski - poziom komunikatywny.

Hobby

 • Pływanie, snowboard, fitness, taniec współczesny.
Paweł Pacek
Paweł Pacek

Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy i szkolenia

 • Kurs Kinesio Taping - Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - KT1 & KT2.
 • Fascial Distorsion Model moduł I i II.
 • Spiralna Stabilizacja Mięśniowa moduł I.
 • Masaż - moduł podstawowy o charakterze rozszerzonym.

Dotychczasowa działalność fizjoterapeutyczna i sportowa

 • Praca i liczne praktyki na stanowisku fizjoterapeuty w jednostkach o charakterze medycznym m.in. w: Klinika Ruchu, Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne "Attis", szpital "Barska", Draft Camp Polska, FizjoArena Rehabilitacja domowa, Medical Diamonds.
 • Sędzia Polskiego Związku Koszykówki.
 • Praca na stanowisku fizjoterapeuty w trakcie zgrupowań seniorskiej kadry kobiet w koszykówce.

Języki

 • J.angielski - poziom średniozaawansowany.

Hobby

 • Biografie, koszykówka (czynny amatorsko zawodnik).
Violetta Okoń
Violetta Okoń

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, studia licencjackie, kierunek: pedagogika specjalna.
 • Absolwentka Medycznego Studium Zawodowe w Zamościu: technik fizjoterapii.

Kursy i szkolenia

 • Metoda Pato I stopień.
 • Metoda Pato II stopień.
 • Terapia manualna - zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń.
 • Wykorzystanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej.
 • Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie.
 • Kurs masażu leczniczego I stopnia.
 • Kurs masażu leczniczego II stopnia.
 • Balance Taping Therapy.
 • Leczniczy masaż tensegracyjny.
 • Terapia manualna wg. Karela Lewita.

Dotychczasowa działalność fizjoterapeutyczna i sportowa

 • Praca i liczne praktyki na stanowisku fizjoterapeuty w jednostkach o charakterze medycznym m.in. w: Gminnym Ośrodku Zdrowia w Turobinie, Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnogrodzie, Zakładzie Pracy Chronionej "Ryś-Pol" Biłgoraj.
 • Wieloletnie prowadzenie własnej przychodni rehabilitacyjnej w Turobinie i Goraju.
 • Praca na stanowisku nauczyciela fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym Biłgoraj.

Języki

 • J.angielski - poziom komunikatywny.
 • J.rosyjski - biegły.

Hobby

 • Pływanie, snowboard, fitness, taniec współczesny.
Jan Dobies
Jan Dobies

Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.
 • Escola Superior De Saude Do Alcoitao, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy, szkolenia i konferencje

 • Masaż Tkanek Głębokich.
 • Zasady układania treningu.
 • Taping Rehabilitacyjny (Taping w Rehabilitacji i Sporcie).
 • Kinezio Taping, zasady i wskazania - przykłady praktyczne.
 • Badanie różnicowe kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego z punktu widzenia terapii manualnej.
 • Koncepcja Cyriax - Badanie różnicowe stopy i propozycje terapii.
 • International Physiotherapy Students Meeting Albufeira Escola Superior De Saude Do Alcoitao, Santa Casa.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda - "Kolano koszmar ewolucji".

Organizacje i stowarzyszenia

 • Krajowa Izba Fizjoterapeutów - Delegat Województwa Mazowieckiego.
 • Studenckie Koło Naukowe Carolina Medical Center - Ortopedia, Traumatologia i Medycyna Sportowa.

Dotychczasowa działalność fizjoterapeutyczna i sportowa

 • Praca i liczne praktyki na stanowisku fizjoterapeuty w jednostkach o charakterze medycznym i sportowym m.in. w: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Warszawie, Kahuna Squash & Badminton w Warszawie, MIRAI Instytut Rehabilitacji, CLIMA Clinica Medica w Alfragide, Clinica Concentrica w Lizbonie, Klinice Fizjoterapii SPORFISIO w Lizbonie.
 • Praca na stanowisku fizjoterapeuty w drużynie U-16 Legia Warszawa.
 • Praca na stanowisku głównego fizjoterapeuty w trakcie World Padel Tour 2017 odbywających się w Jamor.
 • Praca na stanowisku trenera w Holmes Place w Lizbonie - odbudowa cech motorycznych u sportowców w finalnym okresie rekonwalescencji.

Języki

 • J.angielski - poziom zaawansowany.
 • J.hiszpański - poziom początkujący.
 • J.portugalski - poziom średniozaawansowany.
 • J.niemiecki - poziom początkujący.

Hobby

 • Ortopedia i Medycyna Sportowa, kalistenika i akrobatyka, Techniki sprzedaży, zdrowy tryb życia, sporty walki, psychologia, podróże.
Aneta Baryła
Aneta Baryła

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Almamer, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Dotychczasowa działalność fizjoterapeutyczna i sportowa

 • Asystentka osób niepełnosprawnych.
 • Instruktor zajęć sportowych, ogólnousprawniających i nordic walking dla seniorów.
 • Instruktor fitnessu - Polska Akademia Sportu.