Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: "Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie".

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tego uprawnienia, prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@odosc.pl.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z zamieszczonym opisem, prosimy o opuszczenie strony.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: "RODO" informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych oraz aplikacji należących do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie,w tym także plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest FeniksMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884), przy ul. Puławskiej 424, reprezentowana przez Zarząd. Mogą się Państwo skontaktować się z nami pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany powyżej adres siedziby bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@feniksmedica.pl.

Podstawa prawna pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony http://www.feniksmedica.pl/ mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (przesłanek legalności) i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, zaś w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie FeniksMedica Sp. z o.o. Przykładowymi zleceniobiorcami mogą być firmy prowadzące audyty zgodności, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. - zawsze w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, localstorage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzają Państwo strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i przez podmioty, z którymi mamy zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Jeśli udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@odosc.pl bądź za pomocą nr tel.: 502 431 288.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie

Zapoznam się późnej
Polityka Prywatności

REJESTRACJA
22 358-59-60

Fizjoterapeuci

Małgorzata Buda
Małgorzata Malinowska

Koordynator ds. rehabilitacji - na urlopie macierzyńskim

Absolwentka AWF J. Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia. Dyplomowany fizjoterapeuta Terapii Manualnej metody Kaltenbourn-Evjent.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Obecnie - studentka studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Dyplomowany fizjoterapeuta Terapii Manualnej metody Kaltenbourn-Evjent, wpisany miedzynarodową listę terapeutów manualnych wg The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) 
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Kurs PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - poziom podstawowy
 • Podstaw Neuromobilizacji Nerwów Obwodowych wg Butlera
 • Diagnostyka i terapia osteopatyczna przepony
 • Leczenie uszkodzeń łąkotek stawu kolanowego - chirurgia i fizjoterapia
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping
 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna AEX1 - Badanie i leczenie kończyny dolnej.Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia manualna AEX2 - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Terapia Manualna AWS1 - Badanie i leczenie dla odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa oraz miednicy. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Prowadzący Christian Gloeck (Niemcy)
 • Terapia manualna AWS2 - Badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Prowadzący Andreas Gattermeier (Austria)
 • Kurs OSTRY DYSK I - część lędźwiowa kręgosłupa.
 • Kurs OSTRY DYSK II - część szyjna kręgosłupa.
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną.
 • Konferencja "Staw kolanowy - koszmar ewolucji" - warsztaty: Staw rzepkowo - udowy, Fizjoterapia bezoperacyjna więzadła krzyżowego, Reedukacja funkcji łańcucha kinematycznego kończyny dolnej w oparciu o FMS.

Hobby

 • Sport – JUDO:
  • zawodniczka klubu AZS AWF Warszawa
  • medalistka Mistrzostw Polski Młodzieży, reprezentantka Kadry Polski
  • instruktorka sportu-specjalność judo
 • Ocena funkcjonalna testem FMS w sporcie i w fizjoterapii
 • Badania naukowe - udział w Konferencji Studenckich Kół Naukowych WUM Warszawa 2012

Języki

 • J.angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
 • J.niemiecki - dobra znajomość w mowie i w piśmie (Zertifikat Deutsch)
Natalia Piechota

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Puławskiej, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Kurs PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - poziom podstawowy
 • Kinezjotaping w medycynie i sporcie KT1+KT2
 • Terapia strukturalna wg Rafała Krasickiego (Ostry dysk - część lędźwiowa, szyja kręgosłupa oraz kończyny)
 • Diagnostyka obrazowa RTG, KT,MRI. Analiza radiologiczna w ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu
 • Terapia manualna w leczeniu zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji K.Lewita - moduł A, B ,C ,D ,E ,F
 • Instruktorski kurs korektywy i kompensacji wad postawy
 • Kurs rehabilitacyjny - różnicowanie objawów - diagnostyka różnicowa
 • Pinoterapia
 • Terapia wisceralna
 • Zintegrowane metody fizjoterapii
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • Piłki, taśmy, bosu - kompleksowy trening
 • Masaż tkanek głębokich w dysfunkcjach obręczy barkowej
 • Masaż tkanek głębokich w bólach korzeniowych dolnego odcinka kręgosłupa
 • Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miednicznego

Hobby

 • Snowboard, podróże po Polsce

Języki

 • J. angielski - poziom średniozaawansowany
Maria Kłoda
Maria Kłoda

Fizjoterapeutka - nadzór merytoryczny nad zespołem

Doktor Nauk o Zdrowiu, Specjalność Fizjoterapia. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Uzyskanie tytułu Doktor Nauk o Zdrowiu, Specjalność Fizjoterapia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 • Specjalizacja drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej.
 • Specjalizacja pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, studia magisterskie,  wydział Rehabilitacja Ruchowa. 

Bierząca działalność zawodowa

 • Koordynator zespołu fizjoterapeutów w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim - Klinika Neurologii.
 • Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski.

Kursy

 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • PNF moduł rozwijający
 • PNF w leczeniu bólów krzyża
 • PNF w połączeniu z terapią manualną i neuromobilizacją
 • PNF w neurologii
 • PNF rozwijający - Dyplomowany Terapeuta PNF
 • The Record Education Program S-E-T Advanced Level 1
 • Instruktor Nordic Walking
 • Instruktor Gymstick
 • KinesioTaping - Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - podstawowy
 • Ocena i reedukacja równowagi, stabilności i kontroli sensorycznej - podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne
 • Analiza Radiologiczna w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Urazy czaszkowo/mózgowe
 • Funkcjonalna fizjoterapia pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu - częśc 1, 2, 3
 • Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej
 • Analiza i terapia zaburzeń chodu
 • Funkcjonalna terapia powięziowa

Publikacje

 • Janina Grzegorzewska, Joanna Juskowa, Izabela Korabiewska, Maria Kłoda "Wady postawy dzieci i młodzieży", Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007(4)
 • Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Monika Lewandowska, Janina Wereszczak-Wzorek "Próba oceny jakości i przydatności pielęgnacyjnych praktyk wakacyjnych w kształceniu studentów Oddziału Fizjoterapii II WL AM w Warszawie", Medycyna Dydaktyka Wychowanie nr 6/2007
 • Monika Lewandowska, Magdalena Czajkowska, Dariusz Białoszewski, Izabela Korabiewska, Maria Kłoda "Akceptacje choroby u chorych leczonych metodą Lizarowa", Balneologia Polska 4/2008
 • Izabela Korabiewska, Marta Sasin, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski, Maria Kłoda "Występowanie wad postawy u dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Duczkach a ich aktywność ruchowa", Zdrowie-Kultura Zdrowotna-Edukacja, Perspektywa społeczna i humanistyczna AWFiS 2008 r. t. I , s. 55- 59
 • Janina Grzegorzewska, Maria Kłoda "Życie z osteoporozą – znaczenie wczesnej profilaktyki" Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 (6)
 • Maria Kłoda, Katarzyna Domosławska, Janina Grzegorzewska, Dariusz Białoszewski, Małgorzata Kaca – Oryńska "Współczesne metody prowadzenie ćwiczeń w środowisku wodnym", Medycyna Dydaktyka Wychowanie nr 3/2009
 • Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski, Maria Kłoda "Wpływ masażu klasycznego na radzenie sobie z chorobą przez pacjenta z dolegliwościami bólowymi" IMPACT OF A LIFESTYLE ON WELLNESS AND PROSPERITY, red. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Turowski, Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie, Lublin 2009, s. 187 - 199
 •  Monika Lewandowska, Izabela Korabiewska, Maria Kłoda, Edyta Smolis Bąk, Dariusz Białoszewski "Ocena najczęstszych dolegliwości bólowych w grupie zawodowej fizjoterapeutów" Edukacja Jutra-Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Wydanie I, Sosnowiec 2010 
 • Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski, Maria Kłoda "Przydatność metod zooterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym- przegląd pismiennictwa" Edukacja Jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Oficyna Wydawnicza "Humanitas" Wydanie I, Sosnowiec 2010 
 • Adam Bronikowski, Maria Kłoda, Monika Lewandowska, Magda Kamińska, Artur Stolarczyk, Jarosław Deszczyński "Wpływ różnorodnych form ćwiczeń fizycznych na aktywność bioelektryczną mięśnia czworogłowego uda. Doniesienie wstępne" Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010; 6(6)Vol.12,534-541
 • Izabela Korabiewska, Marta Sasin, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski, Maria Kłoda "Znaczenie komunikacji rodzic-nauczyciel dla zachowań prozdrowotnych dzieci" WARTOŚCI W KOMUNIKACJI ROŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH, Wydawnictwo: Adam Marszałek , wydanie I  2009; pp. 275-281
 • Janina Grzegorzewska, Maria Kłoda "Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu złamań osteoporotycznych" Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2011 (10):16-19
 • Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Marta Bąk "Bóle fantomowe – współczesne metody leczenia" Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2012 (10): 16-20
 • Maria Kłoda, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Janina Grzegorzewska, Dariusz Białoszewski "Ocena stabilności posturalnej pacjentów z chorobą Parkinsona" POSTEPY REHABILITACJI, Tom 27 Warszawa 2013 (1): 5-11 , INDEKS 372900  ISSN 0860-6161
 • Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Monika Rudzka "Taniec – forma terapii w chorobie Parkinsona" Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2013(10): 31-32
 • Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska "Wady stóp u dzieci", Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2014(3): 39-41
 • Maria Kłoda, Janina Grzegorzewska, Karol Sawicki "Aktywność fizyczna jako prewencja choroby Alzheimera" Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2014 (9): 36-39
 • Grażyna Brzuskiewicz-Kuźmicka, Stanisław Kuźmicki, Zbigniew Śliwiński, Maria Kłoda, Michał Sobstyl, Agata Kuźmicka "Dynamika powrotu utraconych funkcji u pacjentów poddanych fizjoterapii po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych" Fizjoterapia Polska  2014, 3 (14): 66-73.
 • Dariusz Koziorowski, Stanislaw Szlufik, Tomasz Mandat, Maria Kłoda, Karolina Duszynska-Was, Agnieszka Drzewinska, Andrzej Friedman "Improvement in Ephedrone Parkinsonism After Global Pallidus Pars Interna Deep Brain Stimulation Implantation". Movement Disorders Clinical Practice 201

Zebrania naukowe

 • 2006 - Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - "Usprawnianie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa metodą Brunkow-Bruggera w modyfikacji własnej Zakładu" 
 • 2011 - Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - "Ocena zmian napięcia mięśniowego u pacjentów z zespołami przeciążeniowymi i zmianami zwyrodnieniowymi szyjnego odcinka kręgosłupa. Badanie pilotażowe."
 • 2012 - Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - "Ocena stabilometryczna postawy oraz wybranych parametrów chodu pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu"
 • 2015 - Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Neurologii - "Zaburzenia równowagi w chorobie Parkinsona"
 • 2015 - Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - "Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u pacjentów z chorobą Parkinsona" 

Abstrakty na konferencjach

 • XIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Ryn, 04-07 września 2008
  1. "Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej na doznania bólowe osób z chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa"
  2. "Porównanie dwóch sposobów terapii bólów krzyża doniesienie wstępne"
 • I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska", Warszawa, 2009
  1. "Ocena stabilometryczna postawy oraz wybranych parametrów chodu pacjentów z chorobą Parkinsona i osób zdrowych"
  2. "Ocena zachowań prozdrowotnych i jakości życia u chorych z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa"
  3. "Poziom zachowań zdrowotnych wśród studentów fizjoterapii mierzonych Wielowymiarową Skalą Umiejscowienia Kontroli Zdrowia ( MHCL)"
  4. "Wpływ różnorodnych form ćwiczeń fizycznych na aktywność bioelektryczną mięśnia czworogłowego uda"
  5. "Leczenie usprawniające po rekonstrukcji więzadła rzepakowo – udowego przyśrodkowego (MPFL) Doniesienie wstępne."
 • VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław, 28-30 maj 2010
  1. "Porównanie jakości życia pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcajacymi stawów biodrowych i z chorobą dyskową dolnego odcinka kręgosłupa"
  2. "Ocena stabilności posturalnej oraz wybranych parametrów chodu pacjentów z  choroba Parkinsona i osób zdrowych"
 • VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Łódź, 23-25 września 2010 
  1. "Próba oceny wpływu zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięcie spastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe"
 • III Ogólnopolska Konferencja  Relaksacja w Rehabilitacji, wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, Zaborek k Janowa Podlaskiego, 19-22 maja 2011
  1. "Korelacja napięcia mięśnia wielodzielnego ze stanem czynnościowym pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa usprawnianych zmodyfikowaną metodą Brunkow i metodą Bruggera oraz ćwiczeniami w  basenie"
  2. "Analiza porównawcza tempa powrotu utraconych funkcji u pacjentów poddanych kinezyterapii po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych"
  3. "Rola metody Roswithy Brunkow w leczeniu i profilaktyce zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa" - warsztaty
 • XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. FIZJOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE, Łódź, 17-19 listopada 2011
  1. "Wpływ rodzaju stabilizatora na poziom niestabilności przedniej stawu kolanowego bez więzadła krzyżowego przedniego – doniesienie wstępne"
  2. "Ocena stabilometryczna postawy pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu"
  3. "Ocena wybranych parametrów chodu u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu"
  4. "Ocena jakości życia i zachowań prozdrowotnych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i idiopatyczną chorobą Parkinsona"
 • XVII sympozjum Naukowo – Szkoleniowe sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Rehabilitacja kardiologiczna jako unikalne narzędzie prewencji”, Ustroń, 13-16 luty 2013
  1. "Ocena stanu wiedzy o Evidence Based Physiotherapy w grupie studentów wydziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu medycznego oraz Akademii wychowania Fizycznego"
 • VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – Współczesne kierunki rehabilitacji po urazach wielonarządowych, Poznań, 5-7 września 2013 
  1. "Ocena równowagi ciała pacjentów z chorobą Parkinsona"
 • XX World Congress on Parkinson´s Disease and Related Disorders, Geneva, Szwajcaria, 8-11 grudnia 2013
  1. "TANDEM STAND TEST, TANDEM 180 PIVOT, TANDEM WALK TEST AND BIOFEEDBACK ANALYSIS AS DIAGNOSTIC TOOLS IN BALANCE AND POSTURAL STABILITY EVALUATION OF PARKINSON’S DISEASE PATIENTS"
 • XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014
  1. "TANDEM STAND TEST, TANDEM 180 PIVOT, TANDEM WALK TEST JAKO UZYTECZNE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE W ANALIZIE ZABURZEŃ CHODU I POTAWY CIAŁA U PACJENTÓW Z CHOROBA PARKINSONA"
 •  XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt. Neurorehabilitacja, 17-20 czerwca 2015 Poznań
  1. "Ocena skuteczności zastosowania wybranych elementów terapii metodą PNF u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu"
  2. "Kliniczne testy równowagi jako użyteczne narzędzia diagnostyczne w analizie odruchów postawnych i równoważnych u pacjentów z chorobą Parkinsona"
 • II Konferencja Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych -  październik 2015, Warszawa
  1. "Analiza posturograficzna i testy równoważne jako potencjalne markery oceny progresji zaburzeń postawnych u pacjentów z chorobą Parkinsona po zabiegu DBS STN"
 • XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 19-21 listopada 2015
  1. "Porównanie przydatności motorycznych testów oceny równowagi u pacjentów z chorobą Parkinsona"

Języki

 • J.angielski - poziom średniozaawansowany w mowie i w piśmie

Działalność dodatkowa

 • Członek Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów do specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia AWF
 • Przewodnicząca sądu koleżeńskiego zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 • Prowadzenie wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w ramach projektu unijnego pt. "Profilaktyka bólów kręgosłupa" (7 wykładów, w różnych rejonach Polski)
 • Prowadzenie wykladów na uniwersytetach Trzeciego Wieku w ramach projektu unijnego pr. " Wyprawa w głąb mózgu" (13 wykładów, w różnych rejonach Polski)
 • Liczne udziały w roli eksperta w programach telewizyjnych, radiowych
 • Prowadzenie licznych warsztatów edukacyjnych
 • Ekspert Ogólnopolskiego Programu "Rozruszaj stawy z Voltarenem Max do 12h"
 • Ekspert Ogólnopolskiego Programu "Voltaren Max rozruszaj stawy"
Izabela Przybyło
Izabela Przybyło

Koordynator ds. rehabilitacji

Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia
 • Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Kolegium Karkonowskie w Jeleniej Górze, studia na kierunku: fizjoterapia

Szkolenia

 • Plastrowanie dynamiczne - Kinezio Taping
 • Terapia manualna - szkolenie podstawowe
 • Szkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (BLS, zgodnie z wytycznymi Resuscytacji Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacyjnej)

Kursy

 • Kręgosłup - osteopatyczna diagnostyka i leczenie - moduły I, II, III i IV
 • Kurs masażu bambusem
 • Kurs masażu świecą
 • Kurs masażu czekoladą
 • Kurs masażu muszlami filipińskimi
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Zintegrowane metody fizjoterapii
 • Terapia manualna koncepcji Maitland - poziom 1

Warsztaty, konferencje i sympozja

 • Sympozjum „Biomechaniczne i kliniczne aspekty zaopatrzenia ortopedycznego”.
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - warsztaty

Języki

 • J.niemiecki - poziom dobry w mowie i w piśmie
 • J. angielski - poziom podstawowy

Hobby

 • Podróże motocyklowe, muzyka, literatura, zamiłowania plastyczne oraz cukiernicze.
Kamila Gierasimiuk
Kamila Gierasimiuk

Fizjoterapeutka - na urlopie macierzyńskim

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia

Kursy

 • Kurs masażu klasycznego
 • Staw ramienny i bark - patologie, diagnostyka, zasady leczenia
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping

Hobby

 • Podróże, dobra książka "z dreszczykiem" (thriller medyczny), muzyka i film.

Języki

 • J. angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
Elżbieta Andrzejewska-Góreczna
Elżbieta Andrzejewska-Góreczna

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Terapia Manualna, badanie manualne i leczenie zaburzeń czynności narządu ruchu wg koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej - Terapii Manualnej koncepcji Lewita (Techniki Tkanek Miękkich, Badanie i Leczenie Mięśni w tym m.in. Poizometryczna Relaksacja Mięśniowa (PIR), Mobilizacje stawów kręgosłupa i stawów obwodowych, leczenie odruchowe na bazie reakcji łańcuchowych, analiza lekarsko-rehabilitacyjna przypadków klinicznych) - Kurs trwający 240 godzin dydaktycznych zakończony egzaminem z pozytywnym wynikiem.
 • Kurs I stopnia masażu klasycznego - profil rozszerzony
 • Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja
 • Trigger Points, Pain and Muscle Tone (Punkty spustowe, ból i napięcia mięśniowe)
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł A - upper quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł B - lower quadrant
 • Funkcjonalna Terapia Manualna wg Briana Mulligana (Brain Mulligan's Concepts - Mobilisations with Movement) - moduł C -revision of upper and lower quadrants including the whole vertebral column
 • PNF (Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - moduł podstawowy
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Energizacji Mięśni cz.1
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Energizacji Mięśni cz.2
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Mięśniowo-Powięziowe Rozluźnianie
 • Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich - moduł: Techniki Aktywnego Rozluźniania
 • Kurs OSTRY DYSK I - część lędźwiowa i piersiowa kręgosłupa.
 • Kurs OSTRY DYSK II - część szyjna kręgosłupa.
 • Manipulacje powięzi (Fascial Manipulation wg Luigi Stecco) moduł 1A i 1B

Hobby

 • Sport – piłka ręczna, siatkówka, fotografia, rozwijanie własnych umiejętności
Dorota Gonos

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,  studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • PNF - Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe - podstawowy
 • Bezpośrednie techniki powięziowe z wykorzystaniem modelu FDM
 • Kinesiotaping - Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - KT1 +KT2
 • Podstawy neuromobilizacji nerwów obwodowych - diagnostyka i praktyczne zastosowanie w fizjoterapii
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band

Języki

 • J. angielski - poziom komunikatywny

Hobby

 • Podróże, taniec, sport.
Iwona Chodorowska
Iwona Chodorowska

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, studia magisterskie, kierunek Fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, studia magisterskie, kierunek Fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, studia licencjackie, kierunek Fizjoterapia.

Kursy

 • "Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie" Moduł IV - kręgosłup szyjny.
 • "Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie" Moduł III - kręgosłup szyjny i jama brzuszna.
 • "Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie" Moduł II - kręgosłup piersiowy i miednica.
 • "Kręgosłup – Osteopatyczna Diagnostyka i Leczenie" Moduł I - kręgosłup lędźwiowy.
 • "Fizjoterapeutyczne Badanie i Leczenie Zaburzeń Napięcia Mięśniowego".
 • Teoretyczno-praktyczny warsztat "Osteopatyczna terapia blizn".
 • Kurs Kinesiotapingu rehabilitacyjno-sportowego.
 • Kurs masażu relaksacyjnego.

Hobby

 • Podróże, moda, zdrowy styl życia, literatura kryminalna.

Języki

 • j. angielski - poziom dobry w mowie i piśmie.
Michał Rymarowicz

Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, studia licencjackie, kierunek fizjoterapia.

Kursy

 • Kurs PNF ( Proprioceptywna Nerwowo- Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo- Mięśniowe) – poziom podstawowy.
 • Kurs funkcjonalnej mobilizacji FM2.
 • Kurs funkcjonalnej mobilizacji FM1A.
 • Kurs funkcjonalnej mobilizacji FM1B.

Szkolenia

 • Szkolenie z zakresu rehabilitacji dzieci metodą DPK z wykorzystaniem kombinezonu "Gravistat" w Kijowskim Centrum Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • Szkolenie z zakresu wykonywania przezskórnego EMG.
 • Szkolenie z zakresu Trójwymiarowej Analizy Ruchu system VICON.
 • Instruktor Aktywnej Rehabilitacji nauka doskonalenia technik jazdy na wózkach inwalidzkich.

Hobby

 • Turystyka górska oraz rowerowa, wspinaczka, sporty wodne, taniec, gra na gitarze, literatura fantastyczna.

Języki

 • j. angielski - poziom dobry w mowie i piśmie.
Edyta Berlicka

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno- Przyrodniczej i. Wincentego Pola w Lublinie, sludia licencjackie, kierunek fizjoterapia.

Hobby

 • Moda, sport, film, literatura.
Laura Czarnecka

Fizjoterapeutka

Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno- Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, studia licencjackie, kierunek fizjoterapia.

Kursy

 • Kurs PNF ( Proprioceptywna Nerwowo- Mięśniowa Facilitacja/ Torowanie Nerwowo- Mięśniowe) – poziom podstawowy.
 • Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów - Kinesiology Taping – kurs podstawowy.
 • Kurs masażu workside.

Szkolenia

 • Rehabilitacja w sporcie.
 • Dietetyka- Medycyna – Biochemia - Sport – aktualne trendy profesjonalnego wspomagania wysiłku fizycznego.

Hobby

 • Architektura, rękodzieło, podróże, motocross, wspinaczka sportowa, tradycyjna i wysokogórska, gry planszowe.

Języki

 • j. angielski - poziom średniozaawansowany.
 • j. rosyjski – poziom podstawowy.
Patrycja Fedorowicz

Fizjoterapeutka

Aktualnie studentka Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Aktualnie studentka Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Hobby

 • fizjoterapia

Języki

 • j. angielski - w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie
Karol Salwa
Karol Salwa

Fizjoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Terapia punktur spustowych
 • Anatomia palpacyjna narządu ruchu
 • Masaż tkanek głębokich
 • Masaż klasyczny

Hobby

 • Sporty walki, muzyka

Języki

 • j. angielski - poziom średniozaawansowany
 • j. rosyjski - poziom średniozaawansowany
Rudnik Mateusz

Fizjoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy i publikacje

 • Masaż tkanek głębokich
 • Masaż klasyczny, sportowy, izometryczny, kontrlateralny
 • Terapia manualna i igłoterapia w ujęciu klinicznym - moduł 1
 • Współautor książki "Ćwiczenia korekcyjne z przyporami Thera - Band" - praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Owczarka
 • Kurs I stopnia masażu klasycznego - profil rozszerzony
 • Terapia manualna i Igloterapia w ujęciu klinicznym - moduł I, II i III
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Webinar: Ostry dysk- Jak ugasić pożar?

Hobby

 • Piłka nożna, muzyka rockowa, książki (fantastyka i kryminały), jazda na rowerze, podróże, gotowanie
 • Honorowy dawca krwi

Języki

 • j. angielski - poziom średniozaawansowany
Magdalena Romańczuk-Kopacz

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Medycznego Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej, kierunek: technik masażysta, tytuł: technika masażysty.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Masaż tkanek głębokich
 • Masaż Lomi lomi nui
 • Masaż limfatyczny
 • Opieka specjalistyczna nad osobą starszą

Hobby

 • Fotografia, podróże, wizaż

Języki

 • j. angielski - poziom średniozaawansowany
Ewa Frysztacka

Fizjoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii, studia magisterskie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii, studia magisterskie.
 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii, studia licencjackie.

Kursy

 • Terapia Wisceralna
 • Fascial Distortion Model FDM w International Academy of Manual Medicine – moduły 1,2,3 – zakończony egzaminem
 • Terapia Manualna UEX - Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna OEX - Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna UWS - Badanie i leczenie obręczy biodrowej oraz dolnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna OWS - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha

Hobby

 • Snowboard, żeglarstwo, stolarstwo, podróże, aktywny tryb życia
Marzena Deptuła
Marzena Deptuła

Fizjoterapeutka - na urlopie macierzyńskim

Absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, kierunek: fizjoterapia, studia magisterskie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, kierunek: fizjoterapia, studia magisterskie.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Mazowieckiej, kierunek: fizjoterapia, studia licencjackie.

Kursy

 • Kurs masażu II stopnia
 • Taping Rehabilitacyjny

Hobby

 • Film, książki
Snizhana Bentsal

Fizjoterapeutka

Studentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Studentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Warszawie, studia licencjackie, kierunek: fizjoterapia.

Kursy

 • Zintegrowane metody fizjoterapii
 • Masaż tkanek głębokich

Hobby

 • Podróże, aktywny wypoczynek z bliskimi

Języki

 • J. angielski - poziom średniozaawansowany
 • J. rosyjski - poziom zaawansowany
 • J. włoski - poziom średniozaawansowany
 • J. ukraiński - poziom zaawansowany
Mateusz Zając

Fizjoterapeuta

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia, specjalizacja: fizjoterapia w sporcie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia, specjalizacja: fizjoterapia w sporcie.

Kursy i szkolenia

 • Kurs pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii palpacyjnej, masażu i terapii ostrych stanów przeciążeniowych
 • Warsztaty osteopatyczne w Akademio Osteopatii
 • Badanie i leczenie stawu biodrowego
 • Sportowy masaż powysiłkowy
 • Diagnostyka różnicowa w dolegliwościach bólowych kolana w sportach wytrzymałościowych
 • Gdy sportowa droga jest skomplikowana bardziej niż zwykle... Relacja fizjoterapeuta - zawodnik z perspektywy psychologii sportu
 • Pacjent geriatryczny w terapii manualnej - bezpieczeństwo, sytuacje groźne, możliwe alternatywy
 • Aktywność fizyczna na receptę w chorobach wieku podeszłego
 • Stretching w Fizjoterapii biegacza
 • Łokieć tenisisty, a golfisty – podejście globalne
 • Leczenie zaburzeń tkanek miękkich

Języki

 • J. angielski - poziom średniozaawansowany
Sara Michalec

Fizjoterapeutka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: fizjoterapia.
 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, studia magisterskie, kierunek: sport – trener przygotowania motorycznego.
 • Czteromiesięczny pobyt na studiach magisterskich w Kolonii w ramach programu ERASMUS w Deutsche Sporthochschule Koln.

Kursy i szkolenia

 • Leczniczy Masaż Tensegracyjny
 • Masaż Tkanek Głębokich
 • Terapia manualna tkanek miękkich
 • Kinesiotaping KT1/KT2
 • Suche Igłowanie – medyczna akupunktura
 • Instruktor Odnowy Biologicznej
 • Instruktor Pływania Osób Niepełnosprawnych
 • Trening dna miednicy Corefit System
 • Kompleksowa Fizjoterapia Sportowca w Fazie Ostrej
 • I Moduł Specjalizacji BODYWORK TRENING MEDYCZNY - Obrazowanie ruchu i diagnostyka klienta
 • II Moduł Specjalizacji BODYWORK TRENING MEDYCZNY - Stabilizacja głęboka całego ciała
 • III Moduł Specjalizacji BODYWORK TRENING MEDYCZNY - Łańcuchy anatomiczne w ruchu
 • Podstawy terapii manualnej z wprowadzeniem do technik manipulacji

Hobby

 • Sport, podróże, zdrowa kuchnia, książki

Języki

 • J. angielski - poziom zaawansowany
Natalia Głogowska

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: Fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek: Fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie, studia licencjackie, kierunek: Fizjoterapia.

Kursy

 • Współczesne metody diagnozowania i leczenie tkanek miękkich - Dysbalans mięśniowo powięziowy
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenie tkanek miękkich - Technika aktywnego rozluźnienia
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenie tkanek miękkich - Mięśniowo-powięziowe rozluźnienie
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenie tkanek miękkich - Techniki energizacji mięśni cz. 1 i 2
 • Terapia manualna Mulligan Concept
 • Taping w Rehabilitacji i Sporcie
 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Hobby

 • Podróże, gotowanie, sport

Języki

 • J. angielski - poziom zaawansowany
Paulina Nędzewicz

Fizjoterapeutka oraz Technik masażysta - na urlopie macierzyńskim

Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu, studia licencjackie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwentka Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, uzyskanie tytułu technika masażysty.

Kursy

 • Terapia ręki – stopień I i II
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Kinesiology Taping - Plastrowanie Dynamiczne Bolesnych Stawów – KT1/KT2

Dotychczasowa działalność fizjoterapeutyczna i sportowa

 • Świadczenie usług fizjoterapeutycznych w jednostkach o charakterze medycznym m.in.:
  • Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
  • Klinice Misja Sokoła
  • Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei
  • Poznańskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
  • Jeżyckim Ośrodku Rehabilitacji
  • Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej MEDAS
  • Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (Lutycka)
  • NZOZ Centrum Medycznym HCP
  • Centrum Medycznym Fizjoterapii ATLAS
 • Praca jako fizjoterapeuta dziecięcy w Żłobku Pierwsze Kroczki
 • Praca w roli opiekuna w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży "Serafitki"
 • Praca na stanowisku masażysty w gabinecie Wondeland

Hobby

 • Literatura, siatkówka, jazda na rolkach, teatr, podróże, koty

Języki

 • J. angielski - poziom średniozaawansowany
Daria Wiśniewska

Fizjoterapeutka oraz Technik masażysta

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studia licencjackie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwentka Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie, uzyskanie tytułu technika masażysty.

Kursy

 • Kinesiotaping
 • Kinesiology Tapin w ciąży
 • Rozejście Kresy Białej - postępowanie terapeutyczne
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sheborne
 • Masaż Anty-aging, bańką chińską, gorącymi kamieniami
 • Tułów - baza w ruchu

Hobby

 • Wędrówki górskie, biegi z przeszkodami

Języki

 • J. angielski - poziom zaawansowany w mowie i w piśmie
Iga Soter

Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia.
 • Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, studia licencjackie, kierunek fizjoterapia.

Kursy

 • Kinesiology Taping - Dynamiczne plastrowanie

Dotychczasowa działalność fizjoterapeutyczna i sportowa

 • Świadczenie usług fizjoterapeutycznych w jednostkach o charakterze medycznym m.in.:
  • CMP Piaseczno
  • Szpitalu św. Łukasza w Końskich
  • Przychodni "PATRON"
  • Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Hobby

 • Anatomia, sport, siłownia, basen, kuchnia włoska

Języki

 • J. angielski - poziom średniozaawansowany