REJESTRACJA
22 358-59-60

Cennik

Wizyty specjalistyczne
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Konsultacja lekarza, dr n. med., specjalisty rehabilitacji medycznej z II stopniem specjalizacji 100 zł
Konsultacja domowa lekarza, dr n. med., specjalisty rehabilitacji medycznej z II stopniem specjalizacji 200 zł
Konsultacja lekarza internisty/lekarz rodzinny – wizyta jednorazowa 100 zł
Konsultacja lekarza internisty/lekarz rodzinny – kontynuacja leczenia – w okresie krótszym niż 2 tyg. od ostatniej wizyty 50 zł
Konsultacja lekarza neurologa z II stopniem specjalizacji 150 zł
Zabiegi
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Elektrostymulacja 15 zł
Galwanizacja 15 zł
Tonoliza 15 zł
Jonoforeza 15 zł
Prądy interferencyjne 15 zł
Prądy diadynamiczne 15 zł
Prądy TENS 15 zł
Prądy TREBERTA 15 zł
Prądy KOTZA 15 zł
Ultradzwięki miejscowe 15 zł
Ultrafonoforeza 15 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 20 zł
Krioterapia miejscowa 25 zł
Laseroterapia 20 zł
Laseroterapia punktowa 20 zł
Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 20 zł
Naświetlanie promieniami IR 15 zł
Kinesiotaping mały 20 zł
Kinesiotaping duży 25 zł
Kinesiotaping limfatyczny (przeciwobrzękowy) 30 zł
Ćwiczenia indywidualne - 30 minut 60 zł
Ćwiczenia w wspomagane - 15 minut 20 zł
Pionizacja- 15 minut 20 zł
Ćwiczenia w odciążeniu - 15 minut 20 zł
Ćwiczenia czynne wolne / czynne z oporem – 15 minut 15 zł
Nauka czynności lokomocji – 15 minut 20 zł
Wyciągi – 15 minut 20 zł
Kriokomora
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Konsultacja lekarska – badanie kwalifikujące do krioterapii ogólnoustrojowej 30 zł
Pojedynczy zabieg w kriokomorze + 30 minutowa kinezyterapia 35 zł
Seria 10 zabiegów w kriokomorze + 30 minutowa kinezyterapia 300 zł
Masaż
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Masaż leczniczy suchy jednego odcinka (30 min) – cykl 10 zabiegów płatny jednorazowo 399 zł
Masaż leczniczy suchy - 20 minut 30 zł
Masaż leczniczy suchy - 30 minut 45 zł
Masaż leczniczy suchy - 40 minut 60 zł
Masaż leczniczy suchy - 60 minut 90 zł
Masaż limfatyczny ręczny – 60 minut 120 zł
Masaż wirowy stóp - 20 minut 20 zł
Masaż wirowy rąk – 20 minut 17 zł
Masaż wirowy rąk lub stóp – pakiet 10 zabiegów 150 zł