Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: "Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie".

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tego uprawnienia, prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@odosc.pl.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z zamieszczonym opisem, prosimy o opuszczenie strony.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: "RODO" informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych oraz aplikacji należących do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie,w tym także plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest FeniksMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884), przy ul. Puławskiej 424, reprezentowana przez Zarząd. Mogą się Państwo skontaktować się z nami pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany powyżej adres siedziby bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@feniksmedica.pl.

Podstawa prawna pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony http://www.feniksmedica.pl/ mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (przesłanek legalności) i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, zaś w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie FeniksMedica Sp. z o.o. Przykładowymi zleceniobiorcami mogą być firmy prowadzące audyty zgodności, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. - zawsze w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, localstorage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzają Państwo strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i przez podmioty, z którymi mamy zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Jeśli udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@odosc.pl bądź za pomocą nr tel.: 502 431 288.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie

Zapoznam się późnej
Polityka Prywatności

REJESTRACJA
22 358-59-60

Cennik

Cennik obowiązuje od 01.03.2019 roku.

Wizyty specjalistyczne
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej z II stopniem specjalizacji 150 zł
Konsultacja lekarza neurologa z II stopniem specjalizacji 150 zł
Konsultacja psychologa 100 zł
Konsultacja lekarza internisty/lekarz rodzinny – wizyta jednorazowa 130 zł
Konsultacja lekarza internisty/lekarz rodzinny – kontynuacja leczenia – w okresie krótszym niż 2 tyg. od ostatniej wizyty 90 zł
Porada fizjoterapeutyczna 85 zł
Zabiegi fizykalne
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Elektrostymulacja 18 zł
Galwanizacja 18 zł
Tonoliza 18 zł
Jonoforeza 18 zł
Prądy interferencyjne 18 zł
Prądy diadynamiczne 18 zł
Prądy TENS 18 zł
Prądy TREBERTA 18 zł
Prądy KOTZA 18 zł
Ultradzwięki miejscowe 20 zł
Ultrafonoforeza 20 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości 20 zł
Krioterapia miejscowa 25 zł
Laseroterapia 20 zł
Laseroterapia punktowa 20 zł
Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 20 zł
Naświetlanie promieniami IR 18 zł
Kinesiotaping
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Kinesiotaping 35 zł
Kinesiotaping limfatyczny (przeciwobrzękowy) 40 zł
Fizjoterapia
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Terapia indywidualna - 30 minut 85 zł
Terapia indywidualna - 60 minut 150 zł
Ćwiczenia wspomagane - 15 minut 20 zł
Ćwiczenia w odciążeniu - 15 minut 20 zł
Ćwiczenia czynne wolne / czynne z oporem – 15 minut 18 zł
Ćwiczenia izometryczne – 15 minut 18 zł
Nauka czynności lokomocji – 15 minut 20 zł
Wyciągi – 15 minut 20 zł
Masaż
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Masaż leczniczy suchy (lub bańką chińską) - 30 minut - cykl 10 zabiegów płatny jednorazowo 649 zł
Masaż leczniczy suchy (lub bańką chińską) - 30 minut 75 zł
Masaż leczniczy suchy (lub bańką chińską) - 60 minut 135 zł
Masaże specjalistyczne: limfatyczny ręczny, odchudzający, dla kobiet w ciąży, ujędrniająco-leczniczy dla kobiet po porodzie, limfatyczny dla Amazonek - 60 minut 135 zł
Masaż pneumatyczny BOA - 30 minut 50 zł
Masaż wirowy stóp lub rąk - 20 minut (pakiet 10 zabiegów) 180 zł
Masaż wirowy stóp lub rąk - 20 minut 20 zł
Kriokomora
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Konsultacja lekarska – badanie kwalifikujące do krioterapii ogólnoustrojowej (w przypadku wykupienia serii 10 lub 20 zabiegów, badanie GRATIS) 30 zł
Pojedynczy zabieg w kriokomorze 35 zł
Seria 10 zabiegów w kriokomorze + badanie kwalifikujące 300 zł
Seria 20 zabiegów w kriokomorze + badanie kwalifikujące 500 zł
Fala uderzeniowa (zabiegi fizjoterapeutyczne)
ZOBACZ WIĘCEJ
 
Pojedynczy zabieg falą uderzeniową 60 zł
Pakiet 5 zabiegów falą uderzeniową 250 zł
Pakiet 10 zabiegów falą uderzeniową 450 zł