REJESTRACJA
22 358-59-60

Rejestracja

Przychodnia udostępnia możliwość zarejestrowania skierowań w sposób następujący:

  • OSOBIŚCIE - wymagane dostarczenie oryginału skierowania podczas wizyty w przychodni
  • TELEFONICZNIE - wymagane podanie danych ze skierowania: dane pacjenta, rozpoznanie choroby (kod: ICD10), regon podmiotu, w którym wystawiono skierowanie, numer prawa wykonywania zawodu lekarza
  • ELEKTRONICZNIE - wysyłając skan skierowania na adres: skierowania@feniksmedica.pl. Po otrzymaniu skierowania drogą elektroniczną pracownik FeniksMedica kontaktuje się z pacjentem i ustala dogodny termin wizyty lub rehabilitacji.
  • E-REJESTRACJA

WAŻNE

Zgodnie z Dz.U. 2014 poz. 1138, Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.3).