Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: "Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie".

Informujemy, że w każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tego uprawnienia, prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@feniksmedica.pl.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z zamieszczonym opisem, prosimy o opuszczenie strony.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: "RODO" informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, w tym także plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest FeniksMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884), przy ul. Puławskiej 424, reprezentowana przez Zarząd. Mogą się Państwo skontaktować się z nami pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany powyżej adres siedziby bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@feniksmedica.pl.

Podstawa prawna pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony http://www.feniksmedica.pl/ mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (przesłanek legalności) i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, zaś w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie FeniksMedica Sp. z o.o. Przykładowymi zleceniobiorcami mogą być firmy prowadzące audyty zgodności, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. - zawsze w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, localstorage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzają Państwo strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i przez podmioty, z którymi mamy zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Jeśli udzielili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@feniksmedica.pl.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie

Zapoznam się późnej
Polityka Prywatności

REJESTRACJA
22 358-59-60

Lekarze

Barbara Januś-Laszuk
Dr n. med. Barbara Januś-Laszuk

Specjalista rehabilitacji medycznej

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Stopień naukowy doktora nauk medycznych, specjalność neurologia. Rozprawa doktorska pt."Wpływ powikłań ogólnoustrojowych na przebieg rehabilitacji u osób po przebytym udarze mózgu"
 • Specjalizacja w dziedzinie rehabilitacji medycznej - uzyskanie tytułu lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej
 • Lekarski Egzamin Państwowy, uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza
 • Staż Podyplomowy w Szpitalu Wolskim w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział, Kierunek: Lekarski

Doświadczenie zawodowe

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii - II Klinika Neurologiczna, Odddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Szpital Wolski w Warszawie

Kursy i szkolenia

 • Szkolenie GCP (Good Clinical Practice)
 • Instytut McKenzie, Moduł B: Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa- mechaniczne diagnozowanie i terapia
 • Instytut McKenzie, Moduł A: Odcinek lędźwiowy kręgosłupa - mechaniczne diagnozowanie i terapia
 • Podawanie toksyny botulinowej we wskazaniach neurologicznych
 • Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia
 • Zakażenia HIV i AIDS
 • Podstawy Neuromobilizacji
 • Zaburzenia statystyki ciała u dzieci i młodzieży
 • Rehabilitacja dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego

Języki

 • J. angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
 • J. niemiecki - podstawowa znajomośc w mowie i w piśmie

Hobby

 • Literatura, pływanie
Dr n. med. Anna Mazur

Specjalista rehabilitacji medycznej

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Specjalizacja w dziedzinie rehabilitacji medycznej - uzyskanie tytułu lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej
 • Lekarski Egzamin Państwowy, uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza
 • Staż Podyplomowy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział, Kierunek: Lekarski

Doświadczenie zawodowe

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii - II Klinika Neurologiczna, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Kursy i szkolenia

 • Szkolenie GCP (Good Clinical Practice)
 • Podawanie toksyny botulinowej we wskazaniach neurologicznych
 • Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia
 • Zakażenia HIV i AIDS
 • Podstawy Neuromobilizacji
 • Zaburzenia statystyki ciała u dzieci i młodzieży
 • Rehabilitacja dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
 • Wpływ stosowania fluoksetyny na rokowanie u pacjentów z udarem mózgu-badanie randomizowane z placebo, FOCUS. (Fluoxetine Or Control Under Supervision - FOCUS). Akronim polski - FOCUS - Poland - członek zespołu badawczego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Języki

 • J.angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
Karolina Szymczyk

Lekarz medycyny.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Wykształcenie

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Studia Podyplomowe: Medycyna Estetyczna dla Lekarzy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Kierunek: Lekarski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny, Kierunek: Analityka Medyczna

Doświadczenie zawodowe

 • Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Grochowska 339
 • Kimed
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie Jeziornej
 • Szpital w Lipsku
 • Szpital Bielański Warszawa

Kursy i szkolenia

 • Cykl Szkoleniowy: "Bezpieczne i kompleksowe planowanie zabiegów medycyny estetycznej przy wykorzystaniu najwyższych standardów"

Języki

 • J.angielski - dobra znajomość w mowie i w piśmie
 • J.niemiecki - dobra znajomość w mowie i w piśmie

Hobby

 • Medycyna estetyczna, muzyka, fotografia, podróże